Koordinace a spolupráce

26. 7. 20178:15

Národní konference protidrogové politiky na místní úrovni

PRAHA 26.07.2017 V pondělí 19. června 2017 se v Praze uskutečnila národní konference zaměřená na protidrogovou politiku na úrovni krajů a měst. Konferenci pořádal sekretariát RVKPP za účasti národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

Této mezioborové konference se účastnili zástupci služeb, protidrogoví koordinátoři, zástupci státní správy, odborných asociací či neziskového sektoru. Zazněly příspěvky o sociálních, zdravotních a ekonomických dopadech užívání návykových látek, legislativních změnách, spolupráci místních koordinátorů s krajem či příklady z praxe v jednotlivých obcích.

Program národní konference uzavřela odborná panelová diskuze na téma Realita poskytování služeb na místní úrovni.

Národní konference se zaměřila na následující témata:


Více informací o průběhu konference naleznete v přiloženém zápisu z konference. V příloze článku jsou také prezentace řečníků.

Se svými případnými dotazy se můžete obracet na zaměstnance sekretariátu RVKPP Mgr. Tomáše Vlacha (email: vlach.tomas@vlada.cz nebo tel.: 296 153 276)