Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

17. 7. 201714:14

Hlavní oblasti 2018

Usnesením ze dne 10. července 2017 schválila vláda Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2018.

Uvedeným usnesením vzala rovněž na vědomí Informaci o dodržování termínů pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím na rok 2017.

Všechny dokumenty jsou ke stažení v sekci Usnesení vlády.