Usnesení vlády týkající se Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

31. 3. 200611:26

Usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2006 č. 12

o řešení problematiky daně z přidané hodnoty u některých humanitárních sbírek uspořádaných nestátními neziskovými organizacemi formou dárcovských SMS