Aktuality

2. 8. 201710:25

Vyhlášení dotačního programu na rok 2018

Úřad vlády ČR dne 31.7.2017 vyhlásil dotační řízení na rok 2018 v dotačních programech v oblasti lidských práv. Jedním z nich je i program „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“. Program je určen na výdaje nestátních neziskových organizací spojené s realizací aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Aktualizovanými opatřeními Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017. Bližší informace naleznete na stránce vyhlášení:www.vlada.cz/cz/-158819/.