Ocenění účastníci

22. 9. 201716:27

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - PhDr. Adolf Žerdík

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Panu PhDr. Adolfu Žerdíkovi, nar. dne 01.01.1928, zemř. dne 09.10.1999, dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb., za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině Studentská křesťanská legie; členové skupiny proti komunistickému režimu v Československu bojovali především shromažďováním informací a rozšiřováním protikomunistických letáků.

PhDr. Adolf Žerdík od května 1948 do prosince 1948 poté, co se stal členem protikomunistické skupiny, dle zadaného úkolu oslovil potenciální členy této skupiny s tím, aby do protikomunistické skupiny vstoupili, a také mimo jiné schraňoval protikomunistické letáky skupiny.

Za uvedené jednání byl pan PhDr. Adolf Žerdík dne 17.11.1949 v procesu „Vomela a spol.“ rozsudkem Státního soudu v Praze, odd. Brno, uznán vinným z trestného činu velezrady dle zákona na ochranu lidově demokratické republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 10 let a k dalším trestům. Po odvolání pana PhDr. Adolf Žerdík Nejvyšší soud rozsudek Státního soudu změnil a trest odnětí svobody snížil z deseti na sedm let. Dne 22.12.1953 byl pan PhDr. Adolf Žerdík propuštěn z výkonu trestu se zkušební dobou na čtyři roky.

Pan PhDr. Adolf Žerdík zemřel dne 09.10.1999. Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podala za jeho osobu manželka, paní Zdenka Žerdíková.

Etická komise ocenila rovněž pevnost postojů Pana PhDr. Adolfa Žerdíka, o čemž svědčí i ta skutečnost, že na rozdíl od jiných si nepožádal v letech 1968 až 1969 o rehabilitaci odsuzujícího rozsudku a nedistancoval se tak od svých činů, za něž byl odsouzen.