Ocenění účastníci

22. 9. 201716:27

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí - Ludmila Hermanová

Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu Paní Ludmile Hermanové, nar. dne 03.08.1936, pro protikomunistickou činnost spočívající v pomoci agentu americké zpravodajské služby Lumíru Pavlíkovi s vědomím, že tento plní v Československu špionážní úkoly, čímž naplnila formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.

Ludmila Hermanová poskytla v roce 1956 pomoc agentu americké zpravodajské služby CIC panu Lumíru Pavlíkovi, a to tím způsobem, že se snažila aktivně pomáhat při rozšiřování činnosti pana Lumíra Pavlíka a dále že se jej snažila chránit varováním před spolupracovníky tehdejších bezpečnostních složek v době jeho pobytu v bytě rodičů paní Ludmily Hermanové.

Za uvedené jednání byla paní Ludmila Hermanová dne 05.06.1958 rozsudkem Krajského soudu v Olomouci uznána vinnou ze spáchání trestného činu pomoci k vyzvědačství podle tehdy platného trestního zákona a byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 6 let a k dalším trestům. Propuštěna byla dne 10.05.1960.

Etická komise u paní Ludmily Hermanové rovněž ocenila tu skutečnost, že k pomoci panu Lumíru Pavlíkovi přistoupila bez váhání v tak mladém věku, kdy jí bylo teprve 20 let.