Očekáváné události

4. 10. 201716:04

5. října 2017: Expertní jednání na Úřadu vlády ČR k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky

V sídle Úřadu vlády ČR se ve čtvrtek 5. října 2017 uskuteční od 13.00 hodin expertní jednání k řešení aktuálních otázek sdílené ekonomiky. Jednání se zúčastní koordinátor digitální agendy Ondřej Malý, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, hlavního města Prahy a statutárního města Brna.

Jedním z konkrétních témat bude aktuální spor mezi provozovateli taxislužeb v hlavním městě Praze a společností UBER, jež nabízí klientům totožné služby na principu sdílené ekonomiky. Cílem jednání je připravit návrh možných krátkodobých i dlouhodobých postupů a variant řešení problematiky sdílené ekonomiky v ČR.

Termín

5. října 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

15.00 – komentář pro média

Pro účast na komentáři na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/.

Kontakt pro média na místě

Petr Kučera, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 601 086 131

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady