Aktuálně

6. 10. 201710:17

Kondolence předsedy vlády ČR k úmrtí Liama Cosgrava

Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka zaslal kondolenční dopis předsedovi vlády Irska Leo Varadkarovi v souvislosti s úmrtím bývalého předsedy vlády a ministra zahraničních věcí Irska Liama Cosgrava.

Vaše Excelence,

s hlubokou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí někdejšího předsedy vlády a ministra zahraničních věcí Irska pana Liama Cosgrava.

Pan Cosgrave byl vysoce respektovaný politik, který zasvětil svůj kariérní život službě své zemi. Vedl Irsko na jeho cestě do Organizace spojených národů a významně tak přispěl k upevnění pozice Vaší země v mezinárodní diplomacii.

Vaše Excelence, dovolte mi Vám jménem mým a rovněž jménem vlády České republiky vyjádřit moji upřímnou soustrast.

S úctou

Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky