Aktuálně

9. 11. 201712:35

Vláda Bohuslava Sobotky 2014–2017

Vláda Bohuslava Sobotky 2014–2017

Úvodní slovo předsedy vlády Bohuslava Sobotky

Na začátku roku 2014, v době, kdy se koaliční vláda ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL ujala své práce, jsme se občanům zavázali, že prosadíme celou řadu důležitých opatření a změníme v naší zemi věci k lepšímu.
Jsem velmi potěšen, že mohu v listopadu roku 2017, po čtyřech letech vládní práce, jako premiér jasně říci: Moje vláda téměř všechny důležité věci úspěšně prosadila, v České republice se žije lépe než před čtyřmi lety. Jsme teprve třetí vládou v historii ČR, které se podařilo naplnit celý čtyřletý mandát! Postupovali jsme ve své práci a v naplňování závazků z Programového prohlášení krok po kroku. Zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví a snížili DPH na léky, investovali jsme do mateřských a základních škol, zakázali jsme kouření v restauracích, navýšili jsme peníze na bezpečnost a obranu, pravidelně jsme navyšovali platy ve veřejném sektoru a zvyšovali minimální mzdu, snižovali jsme rozpočtové deficity, valorizovali penze, úspěšně bojovali proti daňovým únikům a také rekordně snížili nezaměstnanost. Pomáhali jsme českým podnikatelům a firmám, které chtějí v ČR investovat. Prostřednictvím pobídek jsme usnadnili jejich záměry, oceňovali jsme je za vytvoření nových pracovních míst, pomáhali jsme jim při exportu do zahraničí. Dosáhli jsme rekordního hospodářského růstu i stimulu ekonomiky. Výsledkem je stabilní, bezpečný a prosperující stát, který je dobrým místem pro život a podnikání a zároveň dobrým a seriózním partnerem na mezinárodním poli. Pevně věřím, že nová vláda naváže na naši práci a bude pokračovat v posilování demokratického, solidárního a právního státu, kde jsou široce dostupné veřejné služby, podporuje se hospodářství, čerpání evropských peněz, růst platů i zajištění bezpečnosti občanů a země.

Děkuji vám za vaši podporu vládě České republiky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Vláda v číslech

Vláda v číslech

Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, je tato vláda 3., která dokončila svůj celý čtyřletý mandát.

Od nástupu v lednu 2014 do konce října 2017 se sešla 177krát a přijala více než 4 100 usnesení.

Sedmnáctičlenná vláda je složena z ministrů za ČSSD, 6 za hnutí ANO a 3 za KDU-ČSL. Zasedají v ní 2 ženy a 15 mužů.

Uskutečnila se 4 společná zasedání se slovenskou vládou, 2 zasedání s polskou vládou a 2 mezivládní konzultace s izraelskou vládou.

Se sociálními partnery se vláda sešla na 35 jednáních Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Konala se 4 společná jednání s krajskými tripartitami, 2 jednání české a slovenské tripartity a 2 jednání tripartit zemí Visegrádské skupiny.  


Výsledky vládní práce v číslech

Rozpočet v roce 2016 skončil s přebytkem 61,8 mld. Kč, což je teprve 4. přebytkový rozpočet v historii ČR.  

V růstu HDP je Česká republika 7. nejlepší země Evropské unie. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 rostlo HDP dle Eurostatu v meziročním srovnání o 4,7 %.

Ke konci srpna 2017 bylo vyhlášeno celkem 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč z fondů Evropské unie.

V září letošního roku bylo podle Úřadu práce ČR bez zaměstnání 284 915 občanů České republiky, což odpovídá 3,8 %. Je to nejméně za posledních 19 let. Dle Eurostatu má ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Vláda od začátku svého funkčního období navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun. Další navýšení bude od 1. ledna 2018 na celkových 12 200 korun. Celkové navýšení je tedy o 3 700 korun.

Oproti roku 2013 vzrostly platy zaměstnanců v kultuře v průměru o 35 %.

Vláda Bohuslava Sobotky plošně navýšila platy zaměstnanců ve veřejné sféře už 4krát, a to o 3,5 % v listopadu 2014, o 3 % v listopadu 2015, o 5 % v listopadu 2016 a o 10 % od listopadu 2017.

Podle výsledků Global Peace Index (Světového indexu míru) organizace Institute for Economics and Peace z roku 2017 je Česká republika 6. nejbezpečnější zemí na světě.


Práce premiéra Bohuslava Sobotky v číslech

Premiér se zúčastnil 104 zahraničních cest a opakovaně navštívil všech 14 krajů České republiky.

Jednání Evropské rady se předseda vlády Bohuslav Sobotka zúčastnil 26krát.

Během svých pracovních cest navštívil 26 zemí. 

V pátek 20. října 2017, kdy začaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byl Bohuslav Sobotka 1 373 dní ve funkci předsedy vlády a je tedy 3. nejdéle sloužícím premiérem České republiky.

Za téměř čtyři roky udělil zhruba 400 záštit.


TOP 10 splněných priorit vlády

1. Rozpočet
Vládě se daří snižovat schodek státního rozpočtu. V roce 2015 se deficit meziročně snížil o 15 mld. Kč, o rok později skončil rozpočet dokonce přebytkem 61,8 mld. Kč, přestože byl původně plánován schodek ve výši 70 mld. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2017 počítá se schodkem 60 mld. Kč.

2. Zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru
Vláda opakovaně navýšila platy státních zaměstnanců, naposledy od listopadu 2017 o 10 %. Dále navyšovala platy učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů a zdravotních sester, příslušníků bezpečnostních sborů i platy sociálním pracovníkům, zaměstnancům v kultuře a dalším.

3. Zvyšování minimální mzdy
Během tří let vláda zvýšila minimální mzdu čtyřikrát z původních 8 500 Kč na současných 11 000 Kč. Od ledna 2018 její úroveň stoupne na 12 200 Kč. Její úroveň se tak bude rovnat 40,5 % průměrné mzdy v ČR.

4. Růst důchodů
V roce 2015 zvýšila vláda důchody v průměru o 200 Kč, v roce 2016 byl vyplacen jednorázový příspěvek 1 200 Kč a v roce 2017 došlo k navýšení v průměru o 308 Kč. Od ledna 2018 je schváleno další navýšení o 475 Kč. Vláda také obnovila automatickou valorizaci penzí.

5. Snižování nezaměstnanosti
Ke konci září 2017 bylo podle Úřadu práce ČR bez zaměstnání méně než 300 tisíc lidí a úroveň nezaměstnanosti klesla na 3,8 %. Jde o nejnižší nezaměstnanost od roku 1998. Významně tomu napomohla i personální stabilizace úřadů práce.

6. Nové investice a hospodářský růst
Vláda v roce 2014 schválila Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, který každoročně aktualizuje. Mezi přijatá opatření patří zákon o investičních pobídkách či urychlené čerpání evropských strukturálních a investičních fondů. Jen v roce 2016 bylo uzavřeno 100 investic v celkové hodnotě přes 64 mld. Kč.

7. Zajištění bezpečnosti
Ministerstvo vnitra nechalo zpracovat Audit národní bezpečnosti, který mapuje možná rizika a na který navazuje akční plán s návrhem jednotlivých opatření. Vláda opakovaně navýšila platy příslušníků bezpečnostních sborů a navyšuje se počet příslušníků Policie ČR. Dlouhodobě klesá kriminalita a nyní je Česká republika 6. nejbezpečnější zemí na světě.

8. Stabilizace zdravotnictví a školství
Díky navyšování platů učitelů, lékařů, zdravotních sester i zaměstnanců v sociálních službách se podařilo školství a zdravotnictví stabilizovat. Vláda podpořila technické vzdělávání a navýšila financování škol i v regionech. Ve zdravotnictví navýšila platby za státní pojištěnce a zajistila větší dostupnost zdravotní péče.

9. Čerpání fondů Evropské unie
Díky přijatým opatřením se podařilo výrazně zrychlit čerpání fondů EU a v období 2007–2013 dosáhnout na 96,4 % z celkové alokace 676,3 mld. Kč. Zároveň probíhá vyhlašování výzev v období 2014–2020. Ke konci srpna 2017 bylo vyhlášeno 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč z celkové částky 630,7 mld. Kč.

10. Boj s daňovými úniky
Mezi přijatá opatření, která mají zabránit daňovým únikům, patří zákon o evidenci tržeb, kontrolní hlášení, prokazování původu majetku či Centrální evidence účtů. Daňovými podvody se zabývá také Daňová Kobra a Finančně analytický ústav MF ČR.


Splněné priority vlády Bohuslava Sobotky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

MINISTERSTVO FINANCÍ

Ministerstvo financí

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zahraničních věcí

MINISTERSTVO OBRANY

Ministerstvo obrany

MINISTERSTVO VNITRA

Ministerstvo vnitra

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Ministerstvo spravedlnosti

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Ministerstvo dopravy

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ministerstvo pro místní rozvoj

MINISTERSTVO KULTURY

Ministerstvo kultury

MINISTR PRO LIDSKÁ PRÁVA, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A LEGISLATIVU

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

STÁTNÍ TAJEMNÍK PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Státní tajemník pro evropské zaležitosti

 

Vláda Bohuslava Sobotky v obrazech

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY

Česko-slovenské vztahy

Slovensko představuje pro vládu Bohuslava Sobotky klíčového partnera při prosazování společných zájmů v rámci mezinárodních uskupení. Za téměř čtyři roky se uskutečnila čtyři společná zasedání české a slovenské vlády. Naposledy se oba kabinety pod vedením českého premiéra Bohuslava Sobotky a slovenského premiéra Roberta Fica sešly 4. září 2017 na zámku v Lednici. Dvakrát se také uskutečnilo společné jednání národních tripartit.
V roce 2018 uplyne 100 let od založení Československa, 50 let od událostí roku 1968 v Československu a 25 let samostatné české a slovenské státnosti. Tato významná česko-slovenská výročí si budeme společně připomínat, příprava oslav probíhá už nyní.

ZAHRANIČNÍ CESTY

Zahraniční cesty

Za téměř čtyři roky absolvoval předseda vlády přes 100 zahraničních cest do 26 zemí světa. Na další stovky cest vyrazili samostatně jednotliví členové vlády. Společně pak kabinet několikrát vyjel na mezivládní konzultace, kromě Slovenska i do Polska a Izraele.
V rámci pracovních cest premiér Bohuslav Sobotka zavítal mimo jiné do Spojených států amerických, Čínské lidové republiky, Japonska, Izraele, Korejské republiky, Jordánska či Švédska. Navštívil také české vojáky v Afghánistánu a Iráku. Pravidelně se účastnil jednání Evropské rady v Bruselu, summitů Visegrádské skupiny i jednání předsedů vlád v tzv. Slavkovském formátu nebo ve formátu 16+1, tj. Číny a zemí střední a východní Evropy.

OBRANNÁ KONFERENCE DESCOP

Obranná konference DESCOP

S ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě se vláda Bohuslava Sobotky od začátku svého působení zaměřila na posílení bezpečnosti v České republice. Zároveň se aktivně zapojuje při řešení jednotlivých konfliktů a poskytuje pomoc zemím, které se potýkají s přílivem uprchlíků.
Hlavním splněným úkolem je provedení Auditu národní bezpečnosti, který měl ověřit připravenost České republiky na závažné bezpečnostní hrozby a zároveň navrhnout možná další opatření.
Na evropské úrovni bylo hlavním vrcholem uspořádání Pražské konference o obraně a bezpečnosti 9. června 2017. Na konferenci se sešli ministři zahraničí a obrany členských států, představitelé EU a NATO a zástupci zbrojního průmyslu. Účastníci v čele s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem se shodli na prohlubování spolupráce EU a NATO a ocenili zřízení Evropského obranného fondu.

HOSPODÁŘSKÝ RŮST

Hospodářský růst

Na rozdíl od předchozích vlád se kabinetu Bohuslava Sobotky podařilo nastartovat hospodářský růst i snížit nezaměstnanost v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu ze srpna 2017 rostlo HDP meziročně o 4,5 %. Ekonomiku táhnou kromě silného průmyslu i další odvětví národního hospodářství včetně služeb. Zároveň roste spotřeba domácností, což je důkazem zvyšující se životní úrovně.
Nezaměstnanost se v ČR dlouhodobě drží na rekordně nízké úrovni. V září 2017 její úroveň klesla na 3,8 %. Bez práce bylo 285 tisíc lidí. Jde o nejlepší výsledek od roku 1998. Nízká nezaměstnanost má zároveň vliv na zvyšování mezd, což je jednou z klíčových priorit vlády.

VÝJEZDY DO KRAJŮ

Výjezdy do krajů

Vláda Bohuslava Sobotky uskutečnila dvě výjezdní zasedání do krajů. Cílem bylo řešit opatření týkající se strukturálně postižených regionů přímo v místě problémů.
První zasedání se uskutečnilo 22. července 2015 v Ostravě, kde členové vlády spolu s představiteli Moravskoslezského kraje jednali o klíčových tématech regionu, podpoře investic i zřízení nových průmyslových zón.
Na druhé jednání vyjela vláda 19. října 2015 do Ústí nad Labem, kde rozhodla o prodloužení těžby hnědého uhlí v dole Bílina a projednala opatření na zlepšení zaměstnanosti.
Mimo Strakovu akademii jednala vláda ještě dvakrát, a to v září 2015, kdy přijela podpořit podnikatele na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, a v září 2017 po česko-slovenských mezivládních konzultacích na zámku v Lednici.

SPOLUPRÁCE VE VISEGRÁDSKÉ SKUPINĚ

Spolupráce ve Visegrádské skupině

Významnou platformu pro mezinárodní spolupráci představuje pro Českou republiku Visegrádská skupina. Společně s Polskem, Maďarskem a Slovenskem prosazuje ČR společné postoje v rámci Evropské unie například v oblasti povinných kvót pro přijímání uprchlíků či v otázce dvojí kvality potravin.
Od července 2015 do června 2016 Česká republika předsedala zemím Visegrádské skupiny. Během této doby uspořádala čtyři summity na úrovni předsedů vlád, na třicet jednání na vládní úrovni a více než sto dalších akcí, konferencí a seminářů. Českému předsednictví dominovala migrační krize a hledání jejího řešení. Aktuálně předsedá zemím V4 Maďarsko.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY

Významné návštěvy

Premiér Bohuslav Sobotka se během svého funkčního období setkal s řadou významných zahraničních představitelů, kteří zavítali do České republiky. Prahu navštívili předsedové vlád Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Belgie, Estonska, Slovinska, Moldavska, Jordánska nebo také Srbska, Černé Hory, Makedonie, Albánie a dalších zemí. Premiér se také setkal s prezidenty Čínské lidové republiky, Francie, Izraele, Vietnamu, Korejské republiky, Rakouska, Slovinska, Polska či Singapuru v rámci jejich státních návštěv ČR.
Dalšími významnými hosty byli generální tajemníci OSN, NATO, OECD či předsedové Evropské rady a Evropské komise, ředitelé Evropské vesmírné agentury GSA a Evropské investiční banky a řada dalších.

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG

Aktivní sociální dialog

Od začátku svého působení klade vláda Bohuslava Sobotky velký důraz na aktivní sociální dialog. Rada hospodářské a sociální dohody ČR se pravidelně schází na Úřadě vlády ČR a další schůzky se uskutečňují na krajské úrovni, česko-slovenské úrovni i v rámci zemí Visegrádské skupiny.
Se sociálními partnery vláda projednává přípravu důležitých opatření v oblasti hospodářské a sociální politiky, včetně Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.
Poslední jednání české a slovenské tripartity se uskutečnilo 30. března 2017 na zámku Štiřín. Hlavními tématy bylo vysílání pracovníků a zkušenosti se sociálním dialogem.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Významná výročí

Česká republika si během vlády Bohuslava Sobotky připomněla řadu významných výročí. Na rok 2015 připadlo 70. výročí ukončení bojů 2. světové války v Evropě. Patří mezi ně i 600 let od upálení Mistra Jana Husa, které 6. července 2015 připomněla mimo jiné slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli.
V roce 2017 se konala řada akcí k 700. výročí narození císaře Karla IV. V letošním roce uplynulo také 20 let od podpisu Česko-německé deklarace a 25 let od podpisu česko-slovensko-německé smlouvy.
Další významné oslavy se už nyní připravují na rok 2018, kdy se bude připomínat 100. výročí vzniku Československa, 50 let od tzv. Pražského jara a 25 let od vzniku novodobé státnosti České a Slovenské republiky. Předseda vlády Bohuslav Sobotka se také pravidelně účastnil řady pietních aktů.

SETKÁNÍ S OBČANY V KRAJÍCH

Setkání s občany v krajích

Za téměř čtyři roky navštívil premiér Bohuslav Sobotka opakovaně všechny kraje České republiky. Během těchto návštěv se setkával s občany, studenty, seniory, ale i zaměstnanci nemocnic, škol či s příslušníky bezpečnostních složek. Se zástupci samospráv pak jednal mimo jiné o posílení zaměstnanosti, rozšíření dopravní infrastruktury a dalším rozvoji regionů.