Jednání Rady

2. 11. 201714:31

Jednání Rady dne 2. listopadu 2017

Program

 1. Funerální pracovní skupina – pokračování její činnosti
 2. Informace Ministerstva zahraničních věcí o aktuálním vývoji v záležitosti systému VISAPOINT
 3. Čtvrtá monitorovací zpráva o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou
 4. Dotační programy zaměřené na národnostní menšiny
  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  2. Ministerstvo kultury
  3. Úřad vlády ČR
 5. Výměna členů (rozšíření) dotační výběrové komise na Ministerstvu kultury, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a poradních grémií na Úřadu vlády
 6. Informace o změně statutu Rady
 7. Různé

Usnesení č. 195

Rada bere na vědomí informaci Ministerstva zahraničních věcí o postupu v záležitosti systému VISAPOINT.

Usnesení č. 196

Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil Čtvrtou monitorovací zprávu o plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Českou republikou k projednání vládě.

Usnesení č. 197

Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin za maďarskou, řeckou a srbskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 198

Rada bere na vědomí návrh změny ve složení Výběrové dotační komise ministerstva kultury v programu podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin za ruskou a srbskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 199

Rada bere na vědomí návrh rozšíření Výběrové dotační komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v programu podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin o ruskou menšinu, tak, jak byl prezentován a jak je uveden v záznamu z tohoto jednání.

Usnesení č. 200

Rada souhlasí se jmenováním Igora Zolotareva za ruskou menšinu do Výboru pro dotační politiku a do Pracovní skupiny pro národnostně menšinové vysílání.

Usnesení č. 201

Rada souhlasí se jmenováním Dany Hruškové za romskou menšinu do Komise dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Usnesení č. 202

Rada souhlasí s návrhem spojení jména Vasyla Makucha s názvem ulice, náměstí či parku v Praze, mj. s ohledem na nadcházející 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a s tím souvisejícím činem Vasyla Makucha. Rada doporučuje svému předsedovi podat v této věci podnět Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Usnesení č. 203

Rada vyjadřuje poděkování zástupcům bulharské, německé, romské a slovenské menšiny, kterým končí druhé funkční období, za jejich činnost v Radě, jmenovitě pak Mgr. Martinu Dzingelovi, místopředsedovi Rady.