Národnostní menšiny

21. 10. 202210:00

Ruská národnostní menšina

Ruská národnostní menšina

Podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 se k ruské národnosti přihlásilo 34 506 obyvatel České republiky.

Historie

Na začátku 20. let 20. století, v rámci tzv. Ruské pomocné akce, přijala mladá Československá republika několikatisícovou vlnu ruských emigrantů, kteří po Říjnové revoluci a po porážce bílých vojsk uprchli ze své vlasti. Ne všichni uprchlíci byli ruské národnosti, takřka polovinu tvořili Ukrajinci. Přicházeli také Bělorusové, ojediněle Gruzínci a Kazaši. Tehdejší Československo příchozím poskytlo širokou humanitární pomoc, neboť českoslovenští nekomunističní politici byli odpůrci Říjnové revoluce 1917. Ruští emigranti se stali pro československou meziválečnou republiku intelektuálním přínosem a Praha se v tomto období stala intelektuálním střediskem ruských exilových vědců, umělců i politiků.

Politické změny po roce 1989 a rozpad Sovětského svazu v roce 1991 přinesly další ruskou imigrační vlnu. Počet příchozích se na našem území postupně zvyšoval, a to z důvodu sociální, ekonomické i bezpečnostní krize po rozpadu Sovětského svazu. Mladí lidé často přicházeli za novými možnostmi získání vzdělání, ostatní za zaměstnáním a lepšími životními podmínkami.

Spolková činnost

Část ruské národnostní menšiny je organizovaná ve spolcích, které navazují na tradici ruských meziválečných spolků prezentujících v Československu ruskou kulturu. Další spolky byly založeny novými ruskými imigranty, kteří přišli do České republiky po roce 1989.

Organizace působící v České republice

Výčet organizací není konečný, neboť v České republice mohou existovat i další organizace ruské národnostní menšiny.