Aktuálně

17. 11. 201716:00

Lídři EU se shodli na zásadách sociální politiky EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes, v pátek 17. listopadu 2017, ve švédském Göteborgu zúčastnil Sociálního summitu pro spravedlivá místa a růst. Na mimořádném summitu vystoupil český premiér na panelu Přístup na trh práce, kde bilancoval úspěšnou politiku zaměstnanosti české vlády. V rámci summitu byl podepsán Evropský pilíř sociálních práv, který shrnuje zásady budoucí podoby evropské sociální politiky. Na okraj summitu proběhlo další kolo diskuse o budoucnosti EU, tentokrát k tématům vzdělávání a kultura.

„Dnešní summit jasně ukázal, že EU se věnuje oblastem, které bezprostředně zasahují do života našich občanů. S evropskými partnery jsme se věnovali podpoře zaměstnanosti Evropanů. Jde o oblast, ve které je ČR s nejnižší nezaměstnaností premiantem v rámci EU,“ uvedl po jednání český premiér Bohuslav Sobotka.

Premiér Bohuslav Sobotka dnes evropským kolegům představil aktivity, kterým se česká vláda věnovala po celé funkční období. V první řadě jde o usnadnění vstupu na trh práce těm osobám, které je obtížné zaměstnat. Důležitá je v té souvislosti mobilita pracovní síly. Česká vláda proto zahájila program podpory regionální mobility, díky němuž mají pracovníci nárok na kompenzaci zvýšených nákladů při dojížďce nebo přestěhování za prací. Pozornost věnuje ČR také zapojení neaktivních osob do trhu práce, a to ať už jde o soulad osobního a pracovního života či celoživotní vzdělávání.

Kromě diskuse o přístupu na trh práce a zvyšování zaměstnanosti Evropanů dnes došlo také k podpisu Evropského pilíře sociálních práv. Evropský pilíř je soupisem dvaceti zásad, které byly dnes oficiálně politicky podpořeny všemi členskými státy. Tyto zásady se týkají vedle oblastí, jako je vzdělávání, podpora zaměstnanosti nebo rovných příležitostí, také otázek jako jsou mzdy, včetně minimálního příjmu, přístupu ke zdravotní péči, penze, zajištění dlouhodobé péče, rovnost pohlaví nebo řešení otázky bezdomovectví. 

Na okraj summitu se český premiér sešel s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a lídry dalších členských států k dalšímu kolu diskuse o budoucnosti EU, tentokrát k tématům vzdělávání a kultury.

ČR dlouhodobě zdůrazňuje potřebu posílit jednotu Unie, proto témata vzdělávání a kultury vnímá jako nadmíru důležitá. Jsou to oblasti, které mají potenciál sjednotit EU a ve kterých Unie může přinést vysokou přidanou hodnotu, a to především co se týče mobility. Lídři EU se dnes proto shodli, že budou dále spolupracovat na posílení populárního programu Erasmus.

Diskuse o budoucnosti EU ve formátu Evropské rady bude pokračovat v prosinci na tradičním setkání v Bruselu.