Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce

24. 11. 201712:11

Výsledky ve II. kole dotačního programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2017

Předkládáme výsledky II. kola dotačního řízení programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2017.

Výsledky projednání žádostí o dotaci, schválené příslušnou Komisí, byly podkladem k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.
PODÁNO: 15 žádostí
PODPOŘENO: 12 žádostí
NEPODPOŘENO: 3 žádosti