Koordinace a spolupráce

8. 12. 201716:20

Souhrnná zpráva o plnění aktivit Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s dotčenými resorty a institucemi připravil souhrnnou zprávu mapující zákonné kompetence, vývoj legislativní činnosti a intenzitu kontrol zaměřených na snížení výskytu nelegálního alkoholu v ČR v období po tzv. metanolové kauzy v roce 2012.

V rámci hodnocení bylo konstatováno, že přijaté legislativní opatření po tzv. metanolové kauze jsou účinné a efektivní. Nová legislativa přinesla modernizaci celého systému povinného značení lihu v zájmu omezení černého trhu s lihovinami a s ním souvisejících daňových úniků, umožnila kontrolním orgánům efektivněji kontrolovat trh s lihem a lihovinami a omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu.

Vybrané závěry obsažené v souhrnné zprávě:

Zpráva obsahuje i popis rizik a výzvy do budoucna. Souhrnnou zprávu projednala vláda dne 29.11.2017, její celé znění naleznete v příloze k článku.