Aktuality

8. 12. 201713:20

Tisková zpráva k zasedání Výboru pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách dne 7. prosince 2017

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se sešel k jednání Výbor pro prevencí domácího násilí a násilí na ženách (dále jen „Výbor“) při Radě vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada vlády“). Jednalo se o čtvrté zasedání v tomto roce.

V souvislosti s plněním Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 ze strany MZd byly na tomto setkání projednány možnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ohledně sběru dat v souvislosti s domácím a genderově podmíněným násilím. Současně byl představen manuál pro lékaře a lékařky pracujícími s oběťmi domácího a genderově podmíněného násilí. Výbor se dále zabýval možnostmi Policie ČR sbírat data v souvislosti s požadavky Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Svoje výzkumné aktivity v této oblasti představil také Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Pozornost byla věnována i výzkumu domácího násilí z pohledu aplikovaného výzkumu a doporučením pro navazující Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí.

Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách je poradním orgánem Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 126 plní Výbor monitorovací roli Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018.

Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení.

Bližší informace o Výboru naleznete zde: http://www.vlada.cz/cz/-121940/