Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

21. 12. 201714:19

Výsledky projednání žádostí o dotaci pro rok 2018 po schválení Komisí pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP

Komise pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených projednala na svém zasedání 12. prosince 2017 návrhy dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR – výdaje na poskytování neinvestičních dotací k financování programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2018.

Schválený návrh je doporučením vedoucímu Úřadu vlády ČR k poskytnutí dotací a je podkladem k vydání individuálních rozhodnutí o poskytnutí dotace.