Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

5. 1. 201811:37

Záznamy z jednání v r. 2017

Zveřejněné záznamy obsahují přijatá usnesení a poměr hlasování. Plný záznam se zasílá pouze členům Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.