Tiskové zprávy

30. 1. 201813:06

Byla uzavřena historicky první Kolektivní dohoda a Kolektivní smlouva mezi vedením Úřadu vlády a odbory

Dne 30. ledna 2018 byly uzavřeny Kolektivní dohoda a Kolektivní smlouva mezi Úřadem vlády ČR na jedné straně a odborovými organizacemi (Straka – odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při Úřadu vlády ČR a Nezávislé odbory zaměstnanců Úřadu vlády).

Oba dokumenty podepsali za úřad vedoucí Úřadu vlády Mgr. Radek Augustin a státní tajemník v Úřadu vlády ČR Ing. Petr Špirhanzl, a za výše uvedené odborové organizace Jan Exner a RNDr. Roman Matoušek, Ph. D.

V obou dokumentech jsou respektovány právní normy platné v ČR. Kolektivní dohoda i kolektivní smlouva jsou účinné dnem 31. ledna 2018 a jejich platnost je do 31. prosince 2019.

Kolektivní smlouva je určena pro osoby zaměstnané v režimu zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce. Kolektivní dohoda je určena pro státní zaměstnance, na které je aplikován zákon č.234/2014 Sb., služební zákon.

Jde o historicky první Kolektivní dohodu a Kolektivní smlouvu uzavřenou na Úřadu vlády ČR mezi vedením úřadu a odbory.