Zmocněnci vlády

6. 2. 201813:57

Vládní zmocněnec pro sport

(zabezpečuje Mninisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Vláda jmenovala Milana Hniličku usnesením č. 81 z roku 2018 (Statut v příloze usnesení) vládním zmocněncem pro sport s účinnosti od 1. března 2018.