Tiskové konference

14. 2. 201813:14

Tisková konference po jednání vlády, 14. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše a také ministra dopravy Dana Ťoka a prosím pana premiéra o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme dneska mimo program vlády řešili dvě věci. Jednak jsme se setkali se zástupci taxikářů, teda přišla jenom jedna zástupkyně, my jsme tam byli tři ministři a za magistrát tam byli čtyři lidi. Takže jsme byli velká přesila.

Nicméně samozřejmě se nám nelíbí ta forma protestu, a to není způsob, jak to řešit. Nicméně v minulosti Ministerstvo průmyslu to mohlo řešit dřív, ale čekalo se na rozhodnutí Evropského soudu. A já bych skutečně chtěl vyzvat firmy Uber a Taxify,  aby dodržovaly naše zákony. Protože není možné, aby oni nepoužívali licencované taxikáře. V tom směru my samozřejmě podporujeme moderní technologie, ale jde o to, jakým způsobem jsou aplikované, a musí dodržovat zákony naší země a to se neděje. K tomu určitě ještě pan ministr něco řekne.

Potom jsme řešili z iniciativy pana poslance Bláhy GDPR. Já jsem i mluvil s šéfem asociace živnostníků a malých a středních podnikatelů panem Havlíčkem. Je to rozhodnutí Evropské unie o ochraně osobních údajů. Já jsem i doporučil panu poslancovi, aby se obrátil otevřeným dopisem na předsedkyni z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Začíná to být problém v tom, že vlastně už na trhu se nám objevují různí poradci, kteří to zneužívají a chtějí za to nehorázné peníze, a to je špatně. Takže my jsme se domluvili, že i pan ministr průmyslu prověří kapacity školení, seminářů a poradenství, a i pan ministr vnitra Metnar, který to má na starosti jako koordinaci.

Dále jsme schválili vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci. To je funkce velice důležitá, která má konečně koordinovat nebo i řídit vlastně IT. My vydáváme ročně nevím přesně, ale na Ministerstvu financí to bylo 2 a půl miliardy, ale celkově stát na úrovni vlády a ministerstev 25 miliard. Takže chceme konečně vlastně to řešit jednotně a určitě jsou tam obrovské synergie. I konečně začít tu digitalizaci, která samozřejmě bude na delší časové období. Chci jenom zdůraznit, že tahle funkce nepřináší žádné náklady. My na Úřadě vlády vlastně nebudeme mít žádný náklad. Pan Vladimír Dzurilla bude spadat pod Ministerstvo vnitra a tam tu podporu dostane. Takže samozřejmě taky jsme změnili a doplnili Radu vlády pro informační společnost, která nadále bude podporovat rozvoj veřejné správy eGovernmentu, a doplnili jsme tam ministerstva, která tam chyběla, a myslím, že to bylo Ministerstvo životního prostředí a kultura.

Dále jsme schválili konečně fiskální pakt. Jsme vlastně poslední země v Evropské unii, která neschválila fiskální pakt, a to z toho důvodu, že ten zákon byl předkládán vlastně třípětinovou většinou. My jsme ho schválili a předložíme ho sněmovně prostou většinou. My jsme se přihlásili jedině k hlavě I a II. To jsou víceméně deklaratorní záležitosti, kterými se hlásíme k rozpočtové odpovědnosti a akty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii. Nepřihlásili jsme se tím k hlavám III a IV, které vlastně předpokládají vstup do eurozóny, a to nechceme. Takže to jsou hlavní věci, pokud jsem na něco nezapomněl, které jsme dneska probrali.

Ještě jsme vyhodnocovali výstavu Expo Astana 2017. To jsme vrátili panu ministrovi, aby nám dal podrobnější informace, protože je potřeba, pokud vystavujeme někde v zahraničí, tak abychom měli jasnou strategii. A pokud náklad na tu výstavu byl 92 milionů a naše firmy tam uzavřely kontrakty jenom za 62 milionů, tak samozřejmě že je to důležité, ale je potřeba i k tomu přistupovat efektivně. A nás bude zajímat, jak vlastně proběhl výběr firmy a co vlastně ta firma tam poskytla.

Dan Ťok, ministr dopravy: Hezké odpoledne, tak jak bylo řečeno, my jsme jednali se zástupci taxikářů, Magistrátu hlavního města Prahy i Ministerstvem průmyslu a obchodu. To, co tady bylo řečeno, já se k tomu připojím. Já rozumím frustraci taxikářů. Na druhé straně si myslím, že forma protestu, kterou zvolili, není úplně to pravé ořechové. To, co my chceme a co si myslíme, že je nutné napravit, jsou dvě věci.

První věc je, že bychom měli mnohem, řekl bych, pregnantněji definovat v zákoně zprostředkovatelství. Dneska to zprostředkování je živnost volná, měla by být vázaná. Mělo by být jasné, že zprostředkování jízdy může být jenom koncesovaným taxikářem. Dneska je ta situace, tak jak už říkal pan premiér, těmi některými společnostmi zneužívána. Oni ho objednávají jakoby spolujízdu s kýmkoliv, kdo má řidičský průkaz a auto. Ani se nezkoumá, v jakým stavu a další věci. A myslím si, že je to jak nebezpečný pro cestující, to je jedna věc. Druhak to je prostě problém nerovného podnikatelského prostředí, a to bychom měli narovnat. My máme dneska na ministerstvu, které je odvolacím orgánem, hromadu písemností, kde se proti těm pokutám tihleti řidiči odvolávají. Musím říci, že 99 % řidičů jsou prostě cizinci, kteří si tímto způsobem přivydělávají, a myslím si, že to není praxe, která je v pořádku a je ji potřeba napravit.

Do toho zákona chceme rovněž přidat druhou věc, která si myslím, že ale by měla být důležitá taky. Chceme možnost smluvního sjednání cesty přes aplikaci. Ta elektronická aplikace by vypadala stejně a umožnilo by to jeden průlom, který zatím nemáme, a to těm taxikářům jezdit bez taxametru. Pozor ale, tento taxikář bez taxametru by pak už ale neměl možnost nabrat někoho po cestě, protože by mu nebyl schopen vystavit vlastně doklad a nebyl by schopen říct, za kolik tam ta cesta je. Takže tyto dvě věci v zákoně chceme udělat.

My jsme se dohodli a nabídli jsme, že se pokusíme co nejvíc tu přípravu toho zákona zkrátit nebo té novely. Navrhli bysme podobný postup, jako jsme udělali u zákona o urychlení výstavby. Já v příštím týdnu svolám zástupce všech politických stran a zkusíme se na těch základních věcech shodnout tak, aby to Poslaneckou sněmovnou to, co dneska pálí taxikáře, ta nerovnost podmínek, byla vyřešena v tzv. devadesátce, tzn. v prvním čtení. Jsem zvědavý, jestli to opravdu získá podporu ve sněmovně, protože jestli se dobře vzpomínám, z posledního projednávání toho zákona tam bylo spousta připomínek a určitě se o tom bude chtít diskutovat, ale ten pokus bych určitě učinil. Já si myslím, že si to ta situace zaslouží.