Pracovní komise

1. 4. 201611:53

Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 1

Členové:

Předseda:

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Úřad vlády ČR

Další členové: