Pracovní komise

1. 4. 201612:00

Komise pro trestní právo

Členové:

Předseda:

doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha, advokát

Další členové: