Tiskové konference

23. 4. 201810:17

Tisková konference po jednání vlády, 23. dubna 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám pana premiéra Andreje Babiše a také ministryni financí paní Alenu Schillerovou. Prosím pana premiéra, aby se ujal úvodního slova.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi krátce informovat o jednání vlády. Já myslím, že ten nejdůležitější bod, který podrobně okomentuje paní ministryně financí Schillerová, je návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2017. A já myslím, že je velice důležité zdůrazňovat, že naše veřejné finance jsou jedny z nejlepších v Evropě. Zdůrazňuji v Evropě. A my jsme byli dlouhodobě kritizováni opozicí za tzv. strukturální deficit. A opozice říkala, že se musíme dostat na mínus jedno procento HDP strukturálního deficitu vládních institucí a je velice potěšitelné, že my jsme za ty léta 2017 a 2018, se to strukturální saldo dostalo na plus 1 %, ne mínus, jak si přála opozice, ale plus. Myslím, že naše finance fungují skvěle. My jsme na vládě vedli dlouhou debatu o predikci rozpočtu. Je samozřejmě velice těžké de facto určit tu predikci, a to z toho důvodu, že naplánovat čerpání evropských peněz na základě stanoviska jednotlivých ministerstev, a taky na základě jejich predikcí spotřebování těch nespotřebované nároků, o kterých tady vedeme debatu a snažíme se to vysvětlovat, ale ti, kteří to chtějí chápat, tak to chápou, a ti, kteří nechtějí, to nechápou. Měli jsme tady v pátek studenty, tak doufejme, že už to pochopili, že příští rok skutečně chceme do rozpočtu školství dát plus 30 miliard a těch 400 milionů skutečně byly kurzové zisky, tak doufejme, že to pochopili. Já jsem byl v sobotu v Brně, kde byla skvělá soutěž pěveckých sborů gymnázií, kde bylo asi 400 gymnazistů, a myslím si, že to byli studenti z Karviné, z Havířova, kteří tam byli, že když platí měsíčně jízdné 430 Kč, tak když budou platit jenom část z toho, tak je to, je to velká pomoc. Naše finance skutečně jsou ve velice dobrém stavu v porovnání s jinými krajinami v Evropě. My jsme diskutovali tu celkovou situaci s paní profesorkou Zamrazilovou, která nás má na starosti, která dohlíží i na naši rozpočtovou odpovědnost, a diskutovali jsme samozřejmě ty dividendy, které odcházejí z naší země, strukturu našeho hospodářství a samozřejmě i stav. Takže k financím se vyjádří paní ministryně. 
Já jsem potom zčásti si pro informaci nechal vyndat do rozpravy analýzu nabídky a poptávky na trhu práce, protože to je samozřejmě pro nás vlastně to nejdůležitější, co všechny tady trápí, že nejsou lidi na práci. Sice máme nezaměstnané, ale kolik z těch nezaměstnaných se pohybuje v šedé zóně? A proto čekáme, že parlament už schválí ten návrh oddlužení pro tyto lidi. Očekáváme samozřejmě velkou diskusi, je to velice důležité téma.
Resort Ministerstva práce a sociálních věcí je pro nás samozřejmě velice důležitý z hlediska důchodové reformy i z hlediska dávek, respektive příspěvku na bydlení. Já jsem si vyžádal od paní ministryně materiál, je to téměř 13 miliard výdajů lidem, kteří to dostávají a kteří platí tzv. podnikatelům s chudobou. Dneska jsou zase články, jak se to zneužívá, a my máme jasný plán, jednak není možné, aby ta výše nájemného byla  podstatně vyšší, než jsou nájemné obvyklé v dané lokalitě, a to chceme řešit a doufejme, že už se s tím konečně pohne dopředu. Každý tady o tom mluví, ale v minulosti nikdo s tím nic neudělal.
Pak je tu samozřejmě otázka počtu nezaměstnaných. Kolik skutečně těch lidí nemůže pracovat, jestli nějaká část z nich skutečně může pracovat, ale pracuje v šedé zóně? Tohle jsme dlouho diskutovali.
My dnes večer jedeme do Moravskoslezského kraje, tam je to taky velké téma a chci, abychom realizovali ten projekt, je to možná také o tom mikro managementu, jde to hlavně od těch regionů. Není přece možné, aby k nám ze zahraničí přicházeli lidi, kteří využijí, toho, že u nás je možná nějaký výhodnější systém dávek. Je to dlouhodobě kritizováno a chceme to změnit.
Potom tam byl bod MEDEVAC, kde poskytujeme v rámci tohoto zdravotně-humanitárního programu, v roce 2018 poskytneme částku až 60 milionů. Ta částka není až tolik vysoká, takže tam byla debata o tom, jak s tím naložit v budoucnu. A toto je za mě všechno.
My se samozřejmě chystáme zítra na návštěvu Moravskoslezského kraje. Ráno začínám s šéfem OKD a já si dovolím tvrdit, že potom, jak jsme zachránili s Ministerstvem financí od bankrotu ČSA, tak i to OKD jsme dali do pořádku. A dneska přijímá lidi, má poptávku po 340 nových zaměstnanců.
Já jsem přes víkend velice intenzivně řešil sestřičky, kdy jsem debatoval, měl jsem nějakou návštěvu z Moravy, několik autobusů. Skutečně ten problém, jak jsme to minulý týden řešili i s paní Žitníkovou, je akutní a my jsme znovu dneska na vládě otevřeli ty priority roku 2018. A možná jste zaznamenali v médiích, že kraje nejsou připravené na ty slevy na jízdném a pravděpodobně se to posune až od 1. 9. 2018.
A potom jsme tady diskutovali o tom, že sněmovna doporučila navyšování platů pedagogů již od 1. 9. A to je otázka, jestli mi skutečně v tom rozpočtu najdeme na to peníze. Takže ty sestry: my příští pátek navštívíme odborářskou konferenci sester s ministrem zdravotnictví a já to vidím, že je potřeba navýšit ty tarify, protože pokud se někde dneska zavírají oddělení, tak to není na základě nedostatku doktorů, ale na základě nedostatku sester. A ta jejich práce je skutečně velice náročná. Já jsem s nimi dlouho včera diskutoval, je to velký problém, o kterém tady všichni mluvíme, a já bych ho konečně chtěl vyřešit, a to že navýšíme ty tarify, protože jinak to není ani možné, takže jsem na vládě požádal kolegy, aby to připravili, a chceme to řešit co nejdříve, protože to vidím skutečně jako akutní problém. Děkuji.

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Prosím tedy ještě paní ministryně, aby shrnula zmíněné body týkající se státního rozpočtu. 

Alena Schillerová, ministryně financí: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem dnes na vládě předkládala dva důležité materiály. První je státní závěrečný účet na rok 2017, který vykazuje, my už jsme ta čísla několikrát uváděli, ale vykazuje celkový schodek -6,2 miliardy korun. V podstatě vliv toho schodku kdybychom srovnali meziročně, tak především měl vliv tok peněz EU, ale kdybychom očistili tento schodek o tok peněz EU, tak bychom dosáhli částky -1,3 miliardy, což já považuji za téměř vyrovnaný státní rozpočet. Zásadní vliv na stav státního rozpočtu měly příjmy bez EU, především tedy daňové příjmy, které včetně pojistného na sociální zabezpečení vzrostly o 4,28 miliardy, což je asi o 3,8 %, a plnění příjmu bylo celkově na 101,9 %, což je asi o 23,4 miliardy více, což je zcela zásadní. Výdaje byly čerpány v nižší výši asi 97,7 % a byly tedy nižší asi o 30,5 miliardy korun, což bylo způsobeno nedočerpáním plánovaných výdajů jednotlivých kapitol, čili investic. Tento materiál předloží, samozřejmě bude předložen do 30. dubna v Poslanecké sněmovně.
Dál jsem předkládala druhý zásadní materiál, a to je pokladní plnění za první čtvrtletí roku 2018. Tento výsledek skončil přebytkem 16,3 miliardy korun, který je vyšší s meziročním srovnáním asi o 11,6 miliardy. Zásadní vliv na to mají jednak peníze EU, ale chtěla bych zdůraznit, že zejména je to výběr daní, kdy DPH na úrovni veřejných rozpočtů bylo, výběr DPH byl meziročně vyšší o 13,2 %, to prezentuje 10,8 miliardy korun, což je v podstatě dvojnásobek oproti odhadovanému meziročnímu nárůstu HDP, takže ten výběr je skutečně extrémní. Informovala jsem v rámci tohoto materiálu i o plnění cílů stanovených v tzv. konvergenčním programu, což je vlastně materiál, který posíláme pravidelně do EU a uvádíme, jaký bude předpokládaný deficit a výhled hospodaření na 5 let. Tady bych zdůraznila především, že v roce 2018 lze očekávat pokračování vývoje z roku 2017, tzn. že očekáváme, že přebytek vládního sektoru by měl dosáhnout +1,5 % HDP, což považuji také za zásadní.
Materiál, který se týká pokladního plnění, jsem ještě informovala o vývoji dluhu v prvním čtvrtletí roku 2018, tam Ministerstvo financí zveřejnilo čtvrtletní zprávu státního dluhu již v pátek minulý týden. Je z toho patrné, že my i nadále se chováme vůči dluhu s péčí řádného hospodáře, tzn. investujeme a snažíme se využít veškerých možností, které nám dává trh, čili přechodně dluh stoupnul, nicméně ten trend snižování dluhu v celo roku bude evidentní stoupnout, protože jsme si napůjčovali peníze, využili jsme výhodného úroku na celý rok a využíváme i určitých krátkodobých úvěrových nástrojů, jako jsou státní pokladní poukázky, které v podstatě rozprodáváme za určité zhodnocení, a peníze potom výhodněji investujeme, takže snažíme se obsluhu dluhu vést tak, aby v celo roku došlo k jeho snížení. Děkuji vám.