Tiskové konference

9. 5. 201810:06

Tisková konference za účasti eurokomisařky Věry Jourové, 9. května 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády s paní eurokomisařkou Věrou Jourovou. Vítám zde tedy pana premiéra Andreje Babiše a také evropskou komisařku pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů paní Věru Jourovou. A prosím pana premiéra, aby krátce shrnul tedy nejprve, o čem byla řeč.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Takže dobrý den, dámy a pánové, my jsme téměř dvě hodiny diskutovali s paní komisařkou nový návrh víceletého finančního rámce Evropské komise na období 2021 až 2027, který je pro nás samozřejmě velice důležitý i z toho pohledu, že my jsme v minulosti nebyli spokojeni, na jaké účely se mohly čerpat ty peníze. Proto dnes žádáme Evropskou komisi, aby nám odsouhlasila přesun prostředků z některých dotačních titulů na jiné, kde máme podstatně vyšší tu potřebu. Takže je jasné, že po předpokládaném odchodu Velké Británie, brexitu, že ten rozpočet bude tím ovlivněn negativně, tzn. že ty diskuse budou velice tvrdé. My určitě budeme bojovat za to, aby jsme prosadili naše zájmy, a náš zájem jsou samozřejmě hlavně investice. My máme obrovský deficit investic a je jasné dopravní infrastruktura nám chybí, kapacity mateřských škol, domovy seniorů, nemocnice atd. Takže já osobně taky nejsem příznivcem tzv. měkkých programů a investic, to je ten náš růst a to chceme prosazovat, podstatně větší vliv, náš vliv než to bylo předtím. Ty jednání nebudou jednoduché, je vůbec otázka, jestli ty členské státy za stávající Komise dospějeme k nějakému konsensu a dohodě. No a potom je to samozřejmě zemědělství, kde jsou různé návrhy zastropovat naše zemědělce, kteří samozřejmě mají větší produktivitu než v některých jiných zemích. Na jedné straně máme teď tady Francii, která navrhuje vyšší rozpočet na zemědělství, který vždycky byl kolem třetiny, ale na druhé straně jsou tendence nějakým způsobem poškodit naše zemědělce a jsou to, jak jsme to počítali, asi řádově asi 120 000 našich občanů, kteří jsou aktivní. A my musíme skutečně myslet na příští generace, protože tak, jak se ukazuje, máme obrovský problém s vodou, máme obrovský problém s kalamitou v lese, ale máme i velký problém se soběstačností a potravinové bezpečnosti naší země, tak proto je ten segment důležitý. Ta debata byla velice konkrétní, konstruktivní a já jsem za to rád.
Na závěr jsme probrali GDPR, kde vzniká situace, různé mýty a různé zneužívání firem, které vydělávají na našich firmách a dávají školení, kde dokonce radí zabezpečit firmu mřížemi a podobné nesmysly, tak mi znovu apelujeme na naše firmy a samosprávu, aby skutečně se spíš informovali u nás než u některých firem, které to zneužívají ve svůj prospěch.

Věra Jourová, eurokomisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů: Dámy a pánové, dobrý den, já bych chtěla ještě v tuto chvíli poděkovat panu premiérovi za pozvání na dnešní vládu. Potvrzuji, že jsme měli velice konstruktivní debatu. Já jsem představila návrh rozpočtu Evropské unie pro léta po roce 2021 v hrubých rysech. Představila jsem jeho parametry, zjednodušenou strukturu, možnou flexibilitu pro přesuny peněz.
Potom jsme se hodně bavili právě o tom, o čem tady mluvil pan premiér, do jaké míry bude možná autonomie státu k rozhodování zejména o penězích v kohezní a zemědělské politice. To jsou všechno věci, které jsou ještě v jednání. My jsme na úrovni komise schválili ten návrh rozpočtu 2. května, víte, že byly schváleny hlavní kapitoly a hlavní objemy a teď probíhá příprava právě toho, co hodně zajímá i česká média a českou politickou sféru, a to ty alokace na jednotlivé země v rámci kohezní a zemědělské politiky. Kohezní politiku budeme jako Komise navrhovat 29. května a zemědělskou politiku 1. června, takže já jsem se i zajímala o to, jaká bude taktika vyjednávání české vlády a jakým způsobem bude probíhat vyjednávání před těmito daty a poté.
Musím říct, že osobně považuji rozpočet za rozumně vybalancovaný, samozřejmě, že se potýkáme s propadem peněz po odchodu Velké Británie, v tom rozpočtu jde zhruba třetina peněz na kohezi, třetina na zemědělství a třetina na ostatní věci, kde vidíme i priority, po kterých volají čeští občané, tzn. chtějí, aby Evropa víc financovala oblast bezpečnosti, obrany, budeme navyšovat rozpočet pro Erasmus, který je velice dobře využíván českými studenty, budou se navyšovat peníze na programy na rozvoj digitalizace, umělé inteligence a do aplikovaného výzkumu. To jsou všechno i šance pro Českou republiku, jak tyto peníze využívat. Nezdá se mi tedy úplně jaksi správné, dívat se na výhodnost evropského rozpočtu jenom z pozice toho, kolik jde na kohezi a kolik jde na zemědělskou politiku. Myslím si, že tam jsou i daleko další a zajímavější šance pro každý členský stát zajímat se o ty peníze, které zůstávají přímo bruselské pokladně k rozdělení do státu. Já bych už teď asi předala slovo vám, protože nechci zacházet do detailů. 
Děkuji vám za pozornost.