2. 5. 200613:06

Program integrace romské komunity

Cílem programu je vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, zvláště v oblasti vzdělávání a sociální s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, poznání historie a tradic romské kultury, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností.

Podpora projektů se týká vzdělávání, vzdělávání romských žáků a studentů.

Přidělené dotace programu Integrace romské komunity

rok 1. kolo 2. kolo 3.kolo
2003 2003
2004 2004 - druhé kolo
2005 2005
2006 1. kolo 2. kolo
2007 2007
2008 1. kolo 2. kolo