Ukončené projekty

31. 5. 20189:51

Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy I - III

Název projektu: Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy I - III

Registrační číslo projektu (pokud je relevantní): REC-RDIS-NRCP-AG-2017/800845

Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy I - III

Stručná anotace:

Cílem třetího navazujícího projektu je efektivní kooperace všech relevantních aktérů, koordinace integračních aktivit na regionální a lokální úrovni se zvláštním zřetelem na implementaci a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020, identifikace relevantních aktérů romské integrace na regionální a místní úrovni a umožnění jejich efektivního zapojení do řešení potřeb a problémů romské menšiny, včetně jejich zapojení do implementace a monitorování Strategie romské integrace do roku 2020, zmocňování Romů k proaktivnímu přístupu k řešení záležitostí týkajících se romské menšiny, zvyšování povědomí Romů o Strategii romské integrace do roku 2020 a zviditelňování Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny jako Národního kontaktního místa pro integraci Romů, posílení současné implementační struktury romské integrace.

Aktivitami realizovanými v rámci projektů jsou jednodenní i vícedenní kurzy, workshopy, facilitace, setkání pracovníků Národního kontaktního místa pro integraci Romů s koordinátory pro záležitosti romské menšiny, romskými poradci a terénními pracovníky; publikace Doporučení Národní romské platformy pro implementaci Strategie romské integrace do roku 2020, brožura o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Národního kontaktního místa pro integraci Romů, publikace Pravidla a principy komunitní práce a další.

Doba realizace: 01. 05. 2016 – 30. 04. 2017, 01. 08. 2017 – 31. 03. 2018, 01. 04. 2018 – 31. 12. 2018

Celkový rozpočet:

Platforma I - 40.952 EUR (EU 38.903 EUR – SR 2.049 EUR)

Platforma II - 52.761,70 EUR (EU 50.123,62 EUR – SR 2.638,08)

Platforma III 64.991,94 EUR (EU 61.742,00 EUR – SR 3.249,94 EUR)

Zdroj financování (operační program apod.): grant z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství