Aktuálně

11. 6. 201819:37

Premiér Babiš a saský ministerský předseda Kretschmer připomněli 25 let česko-saské spolupráce

Předseda vlády Andrej Babiš se v pondělí 11. června 2018 zúčastnil oslavy 25. výročí podpisu Společného prohlášení předsedy vlády ČR a ministerského předsedy Svobodného státu Sasko v Drážďanech. Se saským ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem zároveň jednal o rozvoji přeshraniční dopravní infrastruktury i policejní a kulturní spolupráci.

Během jednání se saským ministerským předsedou Kretschmerem premiér Babiš uvedl, že obě strany mají řadu shodných strategických zájmů, a to jak hospodářskou spolupráci, tak rozvoj dopravní infrastruktury v podobě vybudování vysokorychlostní železnice spojující Prahu a Drážďany či rozvoj splavnosti Labe.

Premiér Babiš ocenil mimo jiné úspěšnou přeshraniční policejní spolupráci, kdy mohou policejní složky obou států zasahovat na druhém území do vzdálenosti 10 km od hranic. Vznikla také dvě společná policejní centra.

Z dnešního setkání si beru za úkol dopis, který chci napsat německé kancléřce Merkelové, kde bych chtěl zdůraznit, jak důležité jsou projekty, které máme se Saskem, ale i s Durynskem. Infrastrukturní projekty mezi Českou republikou a těmito zeměmi jsou velice důležité pro obě strany, hlavně pro intenzivní hospodářskou spolupráci a turismus,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Setkání se zúčastnili také první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Jiří Milek a ministr kultury Ilja Šmíd.

Sasko je prvním z příhraničních regionů, se kterými Česká republika navázala v roce 2015 spolupráci v oblasti záchranných služeb. Cílem je usnadnit přeshraniční a přednemocniční bezodkladnou péči a vzájemnou pomoc při zásazích. Následně byla zahájena stejná spolupráce i se Svobodným státem Bavorsko a od roku 2017 i s příhraničními regiony Rakouska.

Příkladem spolupráce je také zavedení výuky českého jazyka na vybraných základních školách v Sasku, spolupráce při ochraně proti povodním, plánované dodávky českých tramvají do Saské Kamenice i vědecká spolupráce, především mezi technickými vysokými školami a Fraunhoferovým institutem. Obrovský potenciál pak nabízí partnerství měst a obcí. Česká republika a Svobodný stát Sasko také podali společnou žádost o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam UNESCO.

Společné prohlášení bylo podepsáno v roce 1992 a navázalo na Smlouvu mezi ČSFR a SRN o dobrém sousedství a vzájemné spolupráci. Na jeho základě byla ustavena také mezivládní pracovní skupina, která se v úterý 12. června 2018 sejde v Drážďanech na svém 25. zasedání.

Svobodný stát Sasko představuje pro Českou republiku mezi jednotlivými německými spolkovými zeměmi 5. největšího obchodního partnera s podílem 7,7 % na celkovém obratu zahraničního obchodu se SRN. ČR se Saskem spojuje zaměření na těžební průmysl, energetiku, strojírenství nebo automobilový průmysl.