22. 4. 20068:15

Středočeský kraj

Výbor pro národnostní menšiny nebyl zřízen. Nesplňuje zákonné podmínky.

www stránky kraje