4. 5. 200612:02

Brno

Pětičlenný výbor (předseda členem zastupitelstva, zástupce romské, řecké a slovenské menšiny)

www stránka

Kontakt:
Husova 12, 602 00 Brno, tel. 542 171 111, e-mail: horova.jarmila@brno.cz

Pro integraci cizinců byl v roce 2001 ustanoven Poradní orgán pro řešení otázek integrace cizinců. Jeho předsedou je I. náměstek primátora Ing. Jan Holík. Na jednání poradního orgánu jsou pravidelně zváni jak odborníci z nestátních organizací, tak i pracovníci MPSV.