30. 4. 200613:00

Jihlava

Výbor není zřízen.
Rada města Jihlavy svým usnesením jmenovala do Komise pro neziskovou a sociální oblast, Komise pro sport a tělovýchovu a do Kulturní komise též zástupce romské komunity. Společně s ostatními členy těchto komisí rozhodují o doporučení či nedoporučení finančních dotací pro nestátní neziskové organizace a pro fyzické osoby.

www stránka