Důležité dokumenty

26. 6. 201810:36

Výsledky vlády prosinec 2017 – červen 2018

První vláda Andreje Babiše v úterý 26. června 2018 oficiálně uzavřela své působení. Jmenována byla 13. prosince 2017, ve funkci byla přesně 195 dní. Za tu dobu zvládla velký kus práce, mj. navštívila 12 krajů, připravila investiční plán na následujících deset let, řadu změn zákonů a vládních nařízení, byla aktivní i v mezinárodní politice. Všechny úspěchy této vlády shrnuje v bilančním materiálu.

Ministerstvo financí

Nejvýznamnější kroky v daňové oblasti

Novela zákona o evidenci tržeb

Daňový balíček pro rok 2019

Reagujeme na fenomén sdílené ekonomiky

On-line finanční úřad

Zjednodušení a zrychlení registrace účtenek do Účtenkovky

Regulace hazardu

ČR už není kasinem Evropy

Úspěšný boj s ilegálním hazardem

Veřejné rozpočty a dluh

Vláda 19.6.2018 schválila návrh rámce SR na rok 2019. Předpoklad růst HDP 3,3% (dubnová makropredikce). Deficit: 50 mld. Kč

Saldo a dluh sektoru vládních institucí v roce 2017 (v % HDP), Eurostat 23.4.2018
Saldo a dluh sektoru vládních institucí v roce 2017 (v % HDP), Eurostat 23.4.2018

Priority státního rozpočtu na rok 2019

Řešení neobsazených míst

Ochrana spotřebitele

Přísnější regulace distribuce pojištění – návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění

Transparentní hospodaření se státním majetkem

Spuštění Státního elektronického aukčního systému

Statistiky z aukčního systému

Ministerstvo pro místní rozvoj

Práce na zákonech pro lidi, řešíme potřeby pro společnost

Vyšší ochrana klientů cestovních kanceláří

Vyšší ochrana klientů realitní kanceláří

Další zrychlení a zjednodušení stavebních řízení

Národní dotační programy

Zajištění sociálního bydlení potřebným

Čerpání z evropských fondů

Peníze do regionů

Jak pomáháme

Otevíráme nové programy

Řešíme potřeby společnosti, mladí si budou moci poůjčit od státu

Podpora bydlení pro mladé do 36 let

Ministerstvo zdravotnictví

Transparentnost a efektivita resortu

Nová pravidla pro veřejné zakázky a zpětné bonusy v nemocnicích

Transparentní rozhodování o nákupech drahých přístrojů

Společné nákupy státních nemocnic

Seznam poradců ministra a poradních orgánů poprvé zveřejněn na webu

Kontroly v přímo řízených organizacích

Podpora poskytovatelů zdravotní péče

Historicky úspěšné dohodovací řízení mezi poskytovateli a pojišťovnami

Dotace pro zubaře v odlehlých oblastech

Významné snížení administrativy pro zdravotníky

Rozvoj legislativy

Recept a lékový záznam

Nová regulace úhrad zdravotnických prostředků na poukaz

Ministerstvo dopravy

Zahájili jsme nové stavby a opravy na silnicích i železnicích

Zrychlujeme přípravu staveb

Zjednodušujeme občanům život

Úseky vyjmuté ze zpoplatnění v roce 2018.
Úseky vyjmuté ze zpoplatnění v roce 2018.

Ministerstvo vnitra

MV intenzivně pracuje na přípravě nových zákonů

MV zvyšuje bezpečnost občanů ČR

Modernizace a optimalizace resortu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operativní navýšení rozpočtu MŠMT o 1,2 mld. Kč

MŠMT získá díky rozhodnutí vlády ještě na rok 2018 navýšení o 758 000 000 korun.

Legislativní úpravy pomáhající ředitelům škol

Je připravena novela Pamlskové vyhlášky.

Předložili jsme novelu zákona o pedagogických pracovních

Peníze na sport a ocenění pro úspěšné reprezentanty

MŠMT letos rozdělilo na sport rekordních 3,7 mld. korun, sportovní kluby dostaly průměrně 2x víc peněz než loni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pojistné a nepojistné dávky

Vláda připravila nejvyšší navýšení důchodů od roku 1989

Řešíme lékařskou posudkovou službu

Dávky jen potřebným – omezení obchodu s chudobou

Sociální služby, sociálně-zdravotní pomezí

Nad rámec rozpočtu 2018 jsme navýšili dotace na podporu sociálních služeb v krajích o 3,6 mld. Kč

Započetí intenzivních prací nad vybudováním nadregionálních sítě pro speciální služby (Autismus, Alzheimer …)

Sociálně-zdravotní pomezí

Provoz úřadu

Provedení kontrol a auditů vnitřního nastavení a efektivnosti procesů à 11 podnětů pro orgány činné v trestním řízení

Analýza struktury připravovaných výzev pro realizaci projektů z prostředků EU

Ministerstvo životního prostředí

Klíčové priority v roce 2018

Připravovaná legislativa

Reakce na potřeby krajů

Investice do životního prostředí

OPŽP 2014 - 2020, Aktuální stav:

Investice do životního prostředí

Programy pro domácnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lithium & surovinová politika

Evropské fondy

Nové jaderné zdroje

Ochrana spotřebitele – energetičtí „šmejdi“

Podpora inovací a exportu, investiční pobídky

Ostatní

Ministerstvo kultury

Investice

Národní muzeum

Národní divadlo

Národní knihovna

Příprava nového programu, který plynule naváže na program Péče o národní kulturní poklad s celkovou alokací 13,4 mld. Kč v letech 2019-2033.

Evropské strukturální a investiční fondy

Oblast živého umění

Výběrová dotační řízení

Memorandum o spolupráci s MŠMT

Aranžmá státní hymny ČR

Memorandum k digitálnímu restaurování

SPOLEČNÉ STOLETÍ

Oblast kulturního dědictví

Výběrová dotační řízení

Invalidovna

Prohlášeno 19 nových národních kulturních památek

Agenda UNESCO

Ministerstvo zemědělství

Zemědělství, potraviny, voda

Program rozvoje venkova

Kompenzace škod na zemědělských plodinách za r. 2017

Potravinářství

Vodní hospodářství

Lesy

Africký mor prasat

Kůrovec

Ministerstvo zahraničních věcí

Zaměstnanecké karty pro ČR a ekonomická diplomacie

Migrace

Spolupráce ČR s evropskými a mimoevropskými zeměmi (výběr)

Ministerstvo obrany

Podepsáno 5.000 smluv a dodatků

Roste počet vojáků i příslušníků Aktivní zálohy

Parlament jednoznačně podpořil mandát pro zahraniční mise

Ministerstvo spravedlnosti

Dluhy, exekuce  a inslovence

Znalecké posudky

Zavedení  hromadných žalob

Vězeňství

Efektivní justice

Soudy

Lidská práva