Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

9. 8. 201811:51

Aktuality

Přehled zásadních událostí a jednání souvisejících s vystoupením Velké Británie z Evropské unie.

Dosavadní vývoj

čtvrtek 13. srpna

Už dva miliony občanů Evropské unie obdržely od Velké Británie tzv. "status usedlíka" (settled status), který jim umožňuje se na území trvale usadit i po tzv. "brexitu." Další 1,5 milionu občanů EU získal "předběžný status usedlíka" (pre-settled status) určeny pro osoby, které dosud na území nepobývají 5 let. Oba tyto statusy však umožňují jejich nositelům pracovat a studovat stejně bezproblémově, jako dosud, stejně jako jim zajišťují přístup ke zdravotní péči a jiným službám. Tito usedlíci však neobdrží žádné fyzické potvrzení o oprávněnosti jejich pobytu. Množí se tak obavy z opakování tzv. "kauzy Windrush," skrze kterou došlo administrativním pochybením k násilnému zadržení a následně i vyhoštění desítek osob pocházejících z Commonwealthu, přestože byly (mnohdy i desítky let) oprávněny na území pobývat. Občanům ČR a jiných členských zemí tedy nelze než doporučit podání žádosti o status usedlíka či předběžný status usedlíka. Žádost je možné podat do 31. 7. 2021, potřebné informace naleznou zájemci na oficiálních stránkách britské vlády.

https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.cs#history

úterý 4. srpna 

V souvislosti s koronavirovou krizí apelovala britská vláda na dodavatele zdravotnických potřeb, aby doplnili zásoby léků a předešli tak případným problémům pro případ odchodu Velké Británie ke konci roku 2020 bez dohody. Obchod s léčivy je dalším z témat, kde vyjednavači dosud nenašli kompromis - na jedné straně stojí neochota Británie akceptovat jinou než vlastní regulaci, na druhé pak neochota Evropské unie ohrozit jednotný trh nejednotnými standardy pro výrobky a služby. 

čtvrtek 23. července 

Vyjednavač EU pro Brexit Michel Barnier hodnotí uplynulý vyjednávací týden jako poněkud neuspokojivý. Na straně Velké Británie postrádá konstruktivní přístup k rámci vyjednávání. Británie směřuje dohodu směrem k výhodám srovnatelným s jednotným trhem, to však není možné bez přijetí odpovídajících závazků (chránících např. trh a volnou soutěž.) Ty ovšem britská vláda s odkazem na zachování autonomie přijímat nechce. Obě strany doufají v uzavření dohody, právě pravidla vzájemného obchodu jsou však zatím „kamenem úrazu“ probíhajících jednání. 

pondělí 13. července 

Britská vláda ohlásila zjednodušený vízový režim pro zdravotníky a sociální pracovníky z ciziny po 1. lednu 2021. Dříve takto ohlásila zvýhodněné podmínky např. pro výzkumné pracovníky. Vláda také vyjde částečně vstříc zahraničním vysokoškolským studentům. Naopak ostatní pracovníci projdou přísnějším výběrem: budou dokládat kvalifikaci, znalost angličtiny i konkrétní nabídku zaměstnání.

středa 1. července 

Jak již dříve avizoval premiér Boris Johnson, Velká Británie nepožádala o prodloužení tzv. „přechodného období,“ které potrvá do 31. 12. 2020. Podle článku 132 tzv. výstupové dohody[1] jej bylo možno prodloužit o jeden či dva roky, Velká Británie však o prodloužení neprojevila zájem.

 


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=EN#d1e5975-1-1

čtvrtek 18. června 

Evropský parlament dnes vyzval vyjednávače Evropské unie, aby neslevovali ze základních požadavků EU v rozhovorech o budoucích vztazích bloku s Británií, a to bez ohledu na dosud minimální pokroky ve vyjednávání.  Celkem 572 poslanců tak podpořilo dosavadní tvrdý vyjednávací přístup. Zdůraznili také dřívější závazek Británie zamezit vzniku tvrdé hranice na irském ostrově. V květnu zveřejněný plán britské vlády totiž předpokládaná opatření neobsahoval. 

pátek 5. června

Vyjednávání mezi EU a Velkou Británií zaznamenávají drobné pokroky na víceméně nekontroverzních tématech – jde například o otázky lidských práv a justiční spolupráce. Naopak jen omezené úspěchy zaznamenávají vyjednavači v otázkách obchodu, zejména rybolovu a hospodářské soutěže. „Nemůžete těžit z absolutní suverenity a zároveň užívat výhody plného přístupu na jednotný trh v Evropské unii,” komentoval německý velvyslanec Michael Clauss. 

čtvrtek 28. května 

Komisař Johannes Hahn, odpovědný za oblast rozpočtu, prezentoval návrh na navýšení maxima národních příspěvků do unijního rozpočtu. Zatímco nyní mohou členské státy přispět do výše 1,2 % národního HDP, Evropská komise navrhuje příspěvky zastropovat na 1,4 % kvůli riziku odchody Velké Británie bez dohody. Reálně však státy ani nyní nepřispívají na maximu možné částky

středa 6. května

Podle slov eurokomisaře Phila Hogana, pod kterého spadají otázky obchodu v rámci Evropské unie, státy a ostatní partneři vyčkávají na výsledek brexitového jednání mezi Velkou Británií a EU. Jižní Korea již vyjádřila, že své další kroky přímo uzpůsobí výsledkům dohody, ze strany Spojených států se očekává totéž. 

pondělí 27. dubna – čtvrtek 30. dubna 2020

Mělo by proběhnout 4. kolo vyjednávání budoucího partnerství mezi EU a UK.

od pondělí 20. dubna do pátku 24. dubna 2020

Po týdnech neformálních jednání na expertní úrovni je dohodnut termín pro další kolo formálního jednání o smlouvě o budoucích vztazích, které proběhne přostřednictvím videohovoru.

pondělí – středa 6. – 8. dubna 2020

Bylo naplánováno třetí kolo vyjednávání, které se mělo uskutečnit v Bruselu, kvůli koronavirové krizi se však neuskutečnilo.

pondělí 30. března 2020

Proběhlo první zasedání Společného výboru EU-UK (pomocí telekonference) v čele s místopředsedou Komise Marošem Ševčovičem a členem britského kabinetu Michaelem Govem o implementaci výstupové dohody,. Hovořilo se zejména o právech občanů EU a přípravách na uplatnění protokolu o Irsku/Severním Irsku (zejm. vytvoření celních procedur pro výrobky ze Severního Irska do Velké Británie spolu se sanitárními a fytosanitární kontroly).

středa 18. března 2020

Mělo započnout druhé kolo vyjednávání EU s UK v Londýně; kvůli pandemii koronaviru prozatím zrušeno.

pondělí 2. března 202

0

Bylo zahájeno první kolo vyjednávání EU s UK o budoucím partnerství.

čtvrtek 27. února 2020

Británie zveřejnila mandát pro jednání s EU o budoucím partnerství. Tento mandát se značně odchyluje od přijaté politické deklarace a volá po kompletní hospodářské i politické nezávislosti země od konce tohoto roku.

úterý 25. února 2020

Rada EU schválila mandát Komise pro jednání s Británií o budoucím partnerství.

středa 12. února 2020

Evropský parlament podpořil mandát Evropské komise pro jednání EU s Británií o budoucím partnerství, který by podle europoslanců mělo být založen na dynamické harmonizaci norem na obou stranách a spolupráci v oblasti ekonomiky, zahraniční politiky a sektorových otázkách.

pondělí 3. února 2020

Unijní vyjednavač M. Barnier představil návrh mandátu pro jednání o budoucích vztazích mezi EU a Británií a doporučil otevřít vyjednávání nového partnerství založené na vodítkách a závěrech Evropské rady a na politické deklaraci připojené k výstupové dohodě.

sobota 1. února 2020

Začalo jedenácti měsíční přechodné období, v jehož průběhu bude UK stále aplikovat evropské právo. Pro občany, spotřebitele, podniky, investory, studenty a výzkumné pracovníky v EU i ve Spojeném království bude vše fungovat stejně jako doposud.

pátek 31. ledna 2020

Datum odchodu Velké Británie z EU. V následujících dnech naváží jednání o budoucích vztazích UK a EU.

čtvrtek 30. ledna 2020

Členské státy v rámci Rady EU schválily na základě písemné procedury uzavření výstupové dohody.

středa 29. ledna 2020

Plénum Evropského parlamentu schválilo výstupovou dohodu a britský stálý zástupce při EU sir Tim Barrow uložil ratifikační listiny k výstupové dohodě u Rady EU.

pátek 24. ledna 2020

Předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová podepsali výstupovou dohodu.

středa 22. ledna 2020

Dolní komora parlamentu zamítla všechny dodatky k prováděcímu zákon k výstupové dohodě schválené v předchozích dnech horní komorou, která nakonec schválila prováděcí zákon ve znění předložené vládou.

čtvrtek 9. ledna 2020

Dolní komora britského parlamentu dnes schválila prováděcí zákon k brexitové dohodě. Předloha míří do horní komory, Sněmovny lordů.

pátek 13. prosince 2019

V britských předčasných všeobecných volbách zvítězila Konzervativní strana s 364 mandáty. Labouristická strana J. Corbyna obsadila 202 mandátů, Skotská národní strana 48 mandátů, Liberální demokraté 11, Strana zelených 1 mandát, ostatní 22 mandátů. Pro většinu v Dolní sněmovně britského parlamentu je zapotřebí 326 mandátů. Z hlediska brexitu by tento výsledek měl představovat nejlépe předvídatelný scénář, co se týče samotného vystoupení UK z EU. Do 31. ledna 2020 by měla usednout nová vláda UK s většinovou podporou v dolní sněmovně britského parlamentu (House of Commons), která by přijala legislativu implementující (a implicitně schvalující) revidovanou výstupovou dohodu z tohoto podzimu. V témže časovém horizontu by na straně EU relevantní instituce (Evropský parlament, Evropská rada, Rada EU) podnikly nutné kroky k ratifikaci ze strany EU. Velká Británie by vystoupila z EU k 31. lednu 2020 a jednání by se oficiálně přesunulo k vyjednávání budoucího vztahu.

Vedoucí představitelé EU-27 jednali na mimořádném zasedání Evropské rady (čl. 50 SEU) o brexitu a o přípravách na jednání o budoucích vztazích mezi EU a UK po jeho vystoupení z EU. Evropská rada přijala závěry, ve kterých je vyjádřeno její odhodlání zajistit spořádané vystoupení UK z EU na základě dohody o vystoupení; vyzvala k včasné ratifikaci této dohody a jejímu účinnému provedení; bylo potvrzeno přání vytvořit co nejužší budoucí vztahy v souladu s Politickým prohlášením, a to při dodržení dříve dohodnutých pokynů Evropské rady, jakož i učiněných prohlášení (zejména prohlášení z 25. 11. 2018). Evropská rada ve svých závěrech vyzvala Evropskou komisi, aby Radě předložila návrh komplexního mandátu pro budoucí vztahy s UK neprodleně po jeho vystoupení. Vyzvala Radu pro obecné záležitosti, aby urychleně přijala příslušná rozhodnutí a mandát k jednání. Evropská rada rovněž uvítala rozhodnutí Evropské komise jmenovat pro účely jednání o budoucích vztazích opět Michela Barniera. Evropská rada bude jednání bedlivě sledovat a schválí případně další obecné politické směry. Mezi zasedáními Evropské rady zajistí Rada pro obecné záležitosti a COREPER za pomoci k tomu určené pracovní skupiny, aby byla jednání vedena v souladu s celkovými postoji a zásadami dohodnutými Evropskou radou, jakož i s mandátem Rady k jednání, a poskytnou další případné pokyny plně v souladu s nejlepšími zájmy EU

pátek 29. listopadu 2019

Vedoucí nově zřízené Task Force for Relations with the UK Michel Barnier navštívil ČR. Setkal se s předsedou vlády ČR, státní tajemnicí pro evropské záležitosti, zúčastnil se jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro brexit (ve které jsou zastoupeny jednotlivé ústřední správní úřady, hospodářští a sociální partneři, a byli přizváni zástupci podnikatelské sféry, komor a management několika asociací a sdružení). Jednal rovněž se zástupci evropských výborů obou komor Parlamentu ČR. Česká strana informovala M. Barniera o stavu připravenosti na vystoupení UK z EU, M. Barnier popsal stav vyjednávání s UK a nastínil kroky týkající se vyjednávání budoucího vztahu s UK.

středa 27. listopadu 2019

Seznam členů nové Evropské komise (schválený Radou EU dne 25. 11. a potvrzený hlasováním v Evropském parlamentu dne 27. 11.) neobsahuje kandidáta UK. Evropská komise nehodlá nicméně eskalovat situaci, bude ji analyzovat a rozhodne o případných dalších krocích, pokud tak uzná za vhodné. Nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém projevu v Evropském parlamentu na adresu UK uvedla: „Všichni víme, že jeden člen naší rodiny má v úmyslu Unii opustit. Nikdy jsem se netajila tím, že si přeji, aby Spojené království v Unii zůstalo. Rozhodnutí britských občanů budu však vždy respektovat. Budeme úzce spolupracovat na vyřešení společných výzev – zejména v oblasti bezpečnosti. Ať už nám budoucnost nachystá cokoli, přátelství a pouto, které pojí naše národy, nic nezlomí.“

pátek 15. listopadu 2019

Na jednání PS50 byla projednána problematika implementace dohody o vystoupení v průběhu přechodného období (za předpokladu, že dohoda bude ratifikována); výměna daktyloskopických údajů; dopad vystoupení UK na rozpočet Satelitního centra EU; stav sjednávání mezinárodních dohod UK se třetími zeměmi a reorganizace v rámci Evropské komise pro účely jednání o budoucím vztahu s UK. Již dne 22. 10. 2019 kolegium komisařů rozhodlo o zřízení “Task Force for Relations with the United Kingdom” (UKTF), která je od 16. 11. 2019 součástí Generálního sekretariátu Evropské komise. Skupině bude předsedat Michel Barnier (kterému bude nápomocen jeho zástupce na úrovni zástupce generálního ředitele) a bude se skládat ze současné TF50 (“Task Force for the Preparation and the Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU”) a oddělení Generálního sekretariátu zodpovědného za připravenost na brexit. UKTF bude koordinovat veškeré aktivity Evropské komise v oblasti strategických, operativních, právních a finančních záležitostí souvisejících s brexitem. Bude zodpovědná za dokončení vyjednávání dle článku 50 SEU, za připravenost Evropské komise na případné vystoupení UK bez dohody a za vyjednávání o budoucích vztazích s UK. Bude podřízena přímo předsedovi Evropské komise a bude spolupracovat s Generálním sekretariátem a všemi jeho zainteresovanými útvary. Rozhodnutí kolegia o zřízení UKTF bylo dohodnuto v úzké spolupráci mezi J. C. Junckerem a Ursulou von der Leyen. 

čtvrtek 14. listopadu 2019

Jakožto strážkyně smluv Evropská komise zaslala UK dne 14. 11. 2019 výzvu pro porušení závazků dle Smlouvy za nenavržení kandidáta na post komisaře. V souladu s čl. 258 SFEU je UK vyzváno k předložení svého vyjádření k dopisu do 22. 11. 2019. Evropská komise přistoupila k tomuto kroku po vyhodnocení dvou dopisů zaslaných UK jménem Ursuly von der Leyenové, ve kterých byly UK připomenuty závazky vyplývající ze Smlouvy a z rozhodnutí Evropské rady ze dne 29. 10. 2019, kterým byla prodloužena lhůta dle čl. 50 SEU. Po posouzení vyjádření UK, či pokud je UK nepředloží v daném termínu, Evropská komise může vydat odůvodněné stanovisko. Celý proces (jedná se o první krok tzv. infringement  procedure) může skončit u Soudního dvora EU.

úterý 29. října 2019

Britští poslanci schválili v závěrečném čtení (poměrem hlasů 438:20) návrh zákona upravujícího konání předčasných voleb, který bude nyní předložen Sněmovně lordů. Pokud bude návrh schválen, dojde 6. listopadu 2019 k rozpuštění Parlamentu a začne pětitýdenní předvolební kampaň, ve které bude dominovat otázka brexitu. Nedojde tak již k projednání návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení, ke kterému zastávají politické strany rozdílná stanoviska (konzervativci budou prosazovat dokončení brexitu formou schválení dohody o vystoupení předložené Borisem Johnsonem; labouristé slibují voličům druhé referendum k otázce členství v EU; Brexitová strana se bude snažit překonat konzervativní stranu propagováním brexitu bez dohody, zatímco sloganem liberálních demokratů bude prosazování zpětvzetí oznámení UK o záměru z EU vystoupit dle čl. 50 SEU). Není jasné, zda nového předsedu Dolní sněmovny bude volit ještě současní nebo až noví poslanci. Volby by se měly konat 12. prosince 2019 (naposledy se volby konaly v prosinci v roce 1923), tedy v první den konání prosincové Evropské rady.

V podvečerních hodinách byla úspěšně zakončena členskými státy EU písemná procedura k prodloužení jednání dle čl. 50 SEU. Došlo tím ke schválení rozhodnutí Evropské rady (čl. 50 SEU) o prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. ledna 2020. Tvrdý brexit tak byl prozatím zažehnán minimálně do konce ledna 2020.

pondělí 28. října 2019

Na  jednání  COREPERu  (čl.  50  SEU)  byly  odsouhlaseny  dokumenty (návrh rozhodnutí  a  návrh prohlášení Evropské rady dle čl. 50 SEU) distribuované dne  27.  října,  a  bylo  schváleno  využití  písemné procedury pro jejich přijetí.   Hlavním obsahem je prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. ledna 2020  s  tím,  že  v  případě  dřívějšího  dokončení  ratifikace  dohody  o vystoupení oběma stranami tato dohoda vstoupí v účinnost vždy k prvnímu dni měsíce  následujícího  po  ratifikaci.  V  návaznosti  na text projednaného rozhodnutí,  které  bylo  zasláno  UK,  britský  premiér  zaslal předsedovi Evropské  rady  dopis,  ve kterém UK vyjadřuje souhlas s prodloužením lhůty dle  čl.  50  odst.  3  SEU.  Ve večerních hodinách byla zahájena předmětná písemná procedura (skončí 29. října v 18:00 hod). Pokud  nahlédneme  do  historie, bylo to 28. října 1971, kdy prošel v Dolní sněmovně  návrh poslance Teda Healthe ohledně členství UK ve společném trhu (díky 69 hlasů poslanců labouristické strany).

neděle 27. října 2019

Ve  večerních  hodinách byly členským státům distribuovány tři dokumenty, a to  upravený návrh rozhodnutí Evropské rady (učiněné se souhlasem Spojeného království)  o  prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 SEU (kterým se lhůta stanovená  podle  čl. 50 odst. 3 SEU, prodloužená rozhodnutím Evropské rady 2019/584,  dále  prodlužuje do 31. ledna 2020); podkladová nóta Generálního sekretariátu Rady, kterým byl COREPER dle čl. 50 SEU vyzýván, aby souhlasil se  zněním  rozhodnutí  o prodloužení, a s návrhem prohlášení (přičemž bylo navrženo,  aby  byly  rozhodnutí  a  prohlášení  schvalovány formou písemné procedury);  návrh  prohlášení  Evropské  rady  (čl.  50  SEU) do záznamu z jednání  Evropské rady (čl. 50 SEU), ve kterém je uvedeno, že Evropská rada souhlasí  s dalším prodloužením lhůty dle čl. 50, odst. 3 SEU; stvrzuje, že je  tímto vyloučeno jakékoliv opětovné projednávání dohody o vystoupení; že po  dobu  dalšího  prodloužení  UK zůstává členským státem se všemi právy a povinnostmi;  připomíná  povinnost UK navrhnout kandidáta na člena Evropské komise  (což  vyplývá  z pokračujícího členství UK v EU); závazek UK jednat během prodloužení konstruktivním a zodpovědným způsobem, jakož i možnost UK kdykoliv  odvolat  svůj  záměr z EU vystoupit; nad rámec jednání dle čl. 50 SEU  27  členských  států  a  Evropská komise mohou odděleně projednávat na všech úrovních záležitosti týkající se situace po vystoupení UK.

pátek 25. října 2019

Na  COREPERu  (čl.  50  SEU) byl projednán návrh rozhodnutí Evropské rady o prodloužení  lhůty  dle  čl.  50  SEU.  Bylo  tlumočeno stanovisko předsedy Evropské  rady,  který  doporučoval schválit delší prodloužení do 31. ledna 2020  (dle žádosti UK). Postoj Donalda Tuska byl podpořen Evropskou komisí. Členské  státy  se  v  principu shodly na prodloužení, přičemž v projednání návrhu rozhodnutí Evropské rady měli pokračovat v pondělí 28. října.

čtvrtek 24. října 2019

Ve večerních hodinách byl členským státům EU rozeslán návrh rozhodnutí Evropské rady (čl. 50 SEU) k prodloužení jednání dle čl. 50 SEU. COREPER (čl. 50 SEU) se bude zabývat tímto návrhem na svém pátečním jednání. Britský premiér oznámil svůj záměr dát dne 28. října hlasovat v Dolní sněmovně o konání předčasných voleb, jejichž termín by připadl na první den zasedání prosincové Evropské rady (12. prosince 2019). Pokud by poslanci odhlasovali konání předčasných voleb, premiér by opětovně předložil k projednávání návrh zákona implementujícího dohodu o vystoupení, nad kterým by poslanci mohli rokovat do 6. listopadu 2019. Britští poslanci schválili vládní legislativní program (poměrem hlasů 310:294), který byl prezentován během projevu britské královny dne 14. října 2019.

středa 23. října 2019

Proběhlo zasedání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU. Na programu byla problematika dosavadních jednání mezi Norskem a Evropskou komisí ve věci rybolovu, aktualizace tzv. Note verbale k dohodě o vystoupení určené pro třetí země a stav přístupových jednání UK k tzv. Kimberley procesu (obchodování se surovými diamanty).
Ve večerních hodinách zasedal v reakci na poslední vývoj v UK COREPER (čl. 50 SEU) za účasti vyjednavače Michela Barniera. Bylo diskutováno o otázce případného prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v reakci na sobotní dopis UK a forma schvalování prodloužení. V diskusi ohledně „flextension“ budou velvyslanci pokračovat na svém pátečním jednání.
Kratší a techničtější prodloužení by mohlo pomoci britským poslancům získat dodatečný čas na projednání zákona implementujícího dohodu o vystoupení. Delší prodloužení by se v UK neobešlo bez předčasných voleb. Aby se mohly tyto volby konat ještě v roce 2019, Dolní sněmovna britského parlamentu by musela hlasovat o této záležitosti nejpozději 5. listopadu; následně by se poslanci během dvou listopadových dnů museli zabývat návrhy právních předpisů, jejichž projednávání nebylo doposud v rámci legislativního procesu ukončeno, neboť 7. listopadu by musel být Parlament rozpuštěn. Den voleb by připadl na 12. prosince (dle tzv. Fixed Term Parliament Act musí mezi dnem rozpuštění Parlamentu a dnem konání voleb proběhnout lhůta v délce 25 dnů). Nutno dodat, že dne 4. listopadu má být zvolen nový předseda Dolní sněmovny (nástupce Johna Bercowa).
Středeční jednání mezi britským premiérem a předsedou labouristické strany ohledně nového časového harmonogramu („programme motion“) projednávání návrhu zákona implementujícího dohodu o vystoupení nevyústilo v žádné rozhodnutí. Nelze vyloučit opětovné zahájení projednávání návrhu zákona příští pondělí, v závislosti na programu jednání Dolní sněmovny.
Britští poslanci by měli ve čtvrtek 24. října ve večerních hodinách hlasovat o vládním legislativním programu vlády, který byl prezentován během projevu britské královny dne 14. října

úterý 22. října 2019

Návrh zákona implementujícího dohodu o vystoupení („Withdrawal Agreement Bill“) byl odsouhlasen Dolní sněmovnou britského Parlamentu ve druhém čtení (poměrem hlasů 329:299). Následně měla začít podrobná debata. Britští poslanci nicméně ve večerních hodinách vládou navržené zkrácené třídenní projednávání návrhu zákona („programme motion“) zamítli (poměrem hlasů 308:322). Britský premiér v reakci na toto zamítnutí rozhodl projednávání zákona přerušit do doby, dokud nezíská odpověď ze strany EU ve věci prodloužení lhůty. V mezičase pokračují v UK přípravy na vystoupení UK z EU bez dohody. Otázkou zůstává, zda bude Boris Johnson prosazovat předčasné volby. Britští poslanci budou nyní ve středu a čtvrtek projednávat projev královny Alžběty, který pronesla v britském Parlamentu dne 14. října, a ve kterém představila legislativní program vlády Borise Johnsona. V pátek Sněmovna nezasedne. Předseda Evropské rady, který již konzultuje s lídry EU-27 prodloužení, v reakci na večerní rozhodnutí Borise Johnsona uvedl, že doporučí EU-27, aby souhlasila s požadavkem UK na prodloužení lhůty do 31. ledna 2020 (formou písemné procedury). Dle tiskové mluvčí vzala Evropská komise výsledky večerního hlasování v britském Parlamentu na vědomí a očekává ze strany britské vlády informaci o dalších krocích.

pondělí 21. října 2019

Předseda Dolní sněmovny britského Parlamentu John Bercow nedal souhlas k uskutečnění druhého hlasování (tzv. meaningful vote) o dohodě o vystoupení, neboť by se jednalo o nespořádané a opakované hlasování, ke kterému došlo již v sobotu dne 19. října. Parlamentní pravidla totiž zapovídají dvojí hlasování o totožné matérii. Dlouho očekávané znění tzv. „Withdrawal Agreement Bill“ bylo zveřejněno ve večerních hodinách společně s návrhem na zrychlené třídenní projednávání. Očekává se řada pozměňujících návrhů od opozice a rebelujících poslanců. Důležitý je pozměňovací návrh týkající se celní unie (zavazuje vládu vyjednávat o celní unii s EU během jednání o budoucím vztahu).

Kroky britského premiéra a jejich soulad s tzv. Bennovým zákonem (dle kterého měl premiér požádat EU o prodloužení) se staly předmětem prověřování Nejvyšším skotským soudem, který odložil své rozhodnutí na neurčito.

Konference předsedů výborů Evropského parlamentu rozhodla, že v tomto týdnu nedojde v Evropském parlamentu k ratifikaci dohody o vystoupení formou udělení souhlasu s textem, a to dokud nebude dokončen legislativní proces v Dolní sněmovně britského Parlamentu (ratifikace nové dohody o vystoupení). Pro účely udělení souhlasu bude ad hoc svoláno mimořádné zasedání europoslanců, neboť další plenární zasedání se bude konat až v polovině listopadu. Znění nové dohody o vystoupení je předmětem projednávání v parlamentním výboru pro ústavní záležitosti (AFCO). Konference předsedů se vrátí k diskuzi o aktuálním stavu ve čtvrtek 24. října.

neděle 20. října 2019

Ráno zasedl COREPER (čl. 50 SEU),  který během velmi rychlého jednání odsouhlasil spuštění písemné procedury pro odsouhlasení upraveného návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení a současně přijetí upraveného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o vystoupení, jehož přílohou je návrh dohody samotné. Spuštěním písemné procedury dochází k naplnění závěrů Evropské rady z minulého týdne, což umožní Evropskému parlamentu jednat v týdnu od 21. října, kdy začíná plenární jednání.

čtvrtek 17. října 2019

Evropská komise doporučila, aby Evropská rada (čl. 50 SEU) schválila revidovanou dohodu o vystoupení, včetně revidovaného Protokolu o Irsku/Severním Irsku, a revidované Politické prohlášení o rámci budoucího vztahu mezi EU a UK. Shody na znění uvedených dokumentů bylo dosaženo během intenzivních vyjednávání mezi Evropskou komisí a vyjednavači UK, která probíhala během předchozích dnů.

Na mimořádně svolaném COREPERu (čl. 50 SEU) byla projednána příprava Evropské rady (čl. 50 SEU), včetně projednání návrhu závěrů Evropské rady (čl. 50 SEU). Paralelně s tímto jednání zasedala také pracovní skupina dle čl. 50 SEU, na níž zástupci Komise prezentovali technické detaily nově dojednané dohody o vystoupení a politickou deklaraci.

Na svém mimořádném zasedání Evropská rada ve složení EU-27 přijala závěry, kterými potvrdila revidovanou dohodu o vystoupení UK z EU a schválila revidované Politické prohlášení (v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi EU a UK). Na tomto základě vyzvala Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu, aby učinily nezbytná opatření k zajištění toho, aby dohoda o vystoupení mohla vstoupit v platnost 1. listopad 2019, a umožnily tak spořádané vystoupení.

Na níže uvedené webové stránce naleznete jak samotné revidované znění dohody, tak upravenou politickou deklaraci i závěry Evropské rady (čl. 50 SEU):

https://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/european-council/2019/10/17/art50/         

 

středa 16. října 2019

Ve večerních hodinách svolaný mimořádný COREPER (čl. 50 SEU)  byl informován ze strany unijního vyjednavače Michela Barniera o posledním vývoji v jednání mezi Komisí a UK s cílem nalézt shodu ještě do jednání Evropské rady (čl. 50 SEU).

úterý 15. října 2019

Hlavní vyjednavač EU Michel Barnier informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50 SEU) ve složení EU-27 o aktuálním stavu jednání v souvislosti s brexitem (v návaznosti na probíhající intenzivní jednáními s vyjednávači UK) s cílem pokusit se dosáhnout dohody před zasedáním Evropské rady (čl. 50 SEU). M. Barnier vyjádřil názor, že dosáhnout dohody před summitem bude obtížné, ale stále ještě možné. Ministři připomněli některé klíčové zásady postoje EU včetně ochrany jednotného trhu, práv občanů a Velkopáteční dohody, a současně vyjádřili M. Barnierovi plnou důvěru a podporu.

úterý 8. října 2019

Česká národní banka vydala sérii informací s upozorněními pro úvěrové instituce UK a jiných států působících v ČR a tuzemské klienty britských úvěrových institucí působící v ČR nebo v jiných státech. Rovněž je na webu ČNB v obou jazykových verzích informace pro tuzemské klienty britských pojišťoven působících v ČR ze dne 16. 9. 2019. Všechny tyto zprávy se týkají především dopadů zákona č. 74/2019 Sb. (tzv. lex Brexit) na tyto instituce a klienty.

https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/conduct-of-supervision/public-notices/ (AJ verze)

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/upozorneni-pro-verejnost/ (CZ verze)

úterý 24. září 2019

Dne 24. září Nejvyšší soud UK jednomyslně rozhodl, že přerušení zasedání britského parlamentu na pět týdnů bylo nezákonné.  Předseda Dolní sněmovny John Bercow po oznámení verdiktu uvedl, že se sněmovna musí sejít co nejdříve.

čtvrtek 12. září. 2019

Evropský parlament schválil návrh usnesení, ve kterém avizoval, že výstupovou dohodu bez backstopu neschválí.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2019-0038_CS.html

středa 11. září 2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo seznam akcí, které bude samo či ve spolupráci s dalšími partnery pořádat do konce října 2019. Tyto akce proběhnou v rámci příprav na vystoupení Spojeného království z EU, které je plánováno na 31. října 2019. 

 

Brexit – plánované akce

13.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

20.9. (pá)

Praha

Konzultace v KCE -  MPO a GŘC (Více informací zde)

8.10. (út)

Brno

Akce v rámci MSV – Teritoriální seminář „Doing Business – Velká Británie a Francie“ + přítomnost na stánku

ve spolupráci s GŘC (Více informací zde)

17.10. (čt)

Praha

Industry Day (seminář k opatřením zaváděným UK po brexitu) – opakování dubnového semináře Border Delivery Group,

podrobnosti budou upřesněny

18.10. (pá)

Praha

Konzultace v KCE – MPO (Více informací zde)

pondělí 9. září 2019

dne 9. září. byl podepsán královnou zákon  tzv. Benn Act, který zavazuje vládu UK požádat o prodloužení vyjednávání o brexitu do konce ledna 2020, a to pokud by do 19. 10. vláda nesjednala s EU výstupovou dohodu. Benn Act dále zavazuje UK vládu znovu předložit parlamentu k projednání poslední znění Dohody o vystoupení.

středa 28. srpna 2019

Premiér Boris Johnson požádal královnu Alžbětu II. o souhlas s přerušením zasedání britského parlamentu. Královna žádosti vyhověla a zasedání parlamentu bydlo přerušeno v období od poloviny září do 14. října.

pondělí 5. srpna 2019

Proběhlo standardní jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU, které se zabývalo současným vývojem na politické scéně UK. Zástupci členských států se navzájem informovali o stavu připravenosti na různé scénáře vystoupení UK z EU. Očekává se účast britského premiéra na summitu G7 ve francouzském Biarritzu (24. 8. – 26. 8. 2019). 

středa 24. července 2019

Britská královna jmenovala Borise Johnsona předsedou vlády (v pořadí již 14. premiéra, kterého královna od svého nástupu na trůn jmenovala). Krátce poté nový premiér do značné míry obměnil personální složení svého kabinetu. Předseda Evropské rady B. Johnsonovi poblahopřál a vyjádřil naději, že EU a UK projednají detailně vzájemnou spolupráci. Unijní vyjednavač Michel Barnier reagoval, že se jedná o významný okamžik pro další osud brexitu. Zdůraznil, že EU nikdy nebude považovat vystoupení UK bez dohody za vhodné řešení, ale že je na tento scénář připravena. V reakci řady lídrů EU-27 rezonovalo nekompromisní stanovisko, že EU neustoupí, pokud jde o představy B. Johnsona dojednat jiné podmínky vystoupení.

úterý 23. července 2019

Boris Johnson byl zvolen předsedou konzervativní strany (poměrem hlasů 92 153 hlasů oproti 46 656 hlasů pro Jeremy Hunta).

čtvrtek 27. června 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice mezinárodních dohod (do vystoupení z EU je UK vázáno společnou obchodní politikou jako výlučnou kompetencí EU; je povinno informovat EU o probíhajících jednáních a v okamžiku jejich dokončení má informovat o výsledku) a spolupráci mezi Irskem a Severním Irskem (dne 21. června byly zveřejněny výstupy z mapování Severo-jižní spolupráce na Irském ostrově, které proběhlo na konci r. 2017; tato spolupráce probíhá na základě Velkopáteční dohody a pokrývá celou škálu oblastí).

pátek 21. června 2019

Theresa Mayová se zúčastnila zasedání Evropské rady. Během tiskové konference po eurosummitu se předseda ER zmínil rovněž o brexitu: EU se těší na spolupráci s novým předsedou vlády UK; chce předejít neuspořádanému vystoupení UK z EU; má zájem o nastavení co nejužšího vztahu s UK; je otevřena rozhovorům, pokud se budou týkat znění politického prohlášení o budoucím vztahu, a pokud UK změní dosavadní postoj; nicméně i nadále platí, že znění dohody o vystoupení nebude znovu projednáváno; EU bude pokračovat ve svých přípravách na vystoupení bez dohody. 

čtvrtek 20. června 2019

Po několika kolech hlasování zůstali ve hře poslední 2 kandidáti, a to Jeremy Hunt a Boris Johnson, o kterých budou v červenci hlasovat formou korespondenčních lístků všichni členové konzervativní strany. Konečná fáze volby mezi těmito 2 kandidáty nyní zahrnuje 16 setkání se členy strany, v rámci kterých budou plány kandidátů o vyřešení brexitu podrobeny důkladnému posouzení.
Zasedala skupina zřízená vládou a složená z odborníků pod vedením Steva Barclayho (ministr pro brexit) a Jessyho Normana (z ministerstva financí), tzv. Technical Alternative Arrangements Advisory Group, jejímž úkolem je definovat proveditelné varianty k severoirskému backstopu.

čtvrtek 13. června 

Proběhlo první tajné hlasování podle pravidel konzervativní strany ((byly upraveny začátkem června 2019). Hlasovalo všech 313 konzervativních poslanců Dolní sněmovny. Kandidáti potřebovali získat alespoň 17 hlasů, aby mohli postoupit do dalšího kola hlasování. Pokud by získalo nejméně 17 hlasů všech 10 kandidátů, byl by vyřazen kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů. Do dalšího kola nepostoupili 3 kandidáti: Mark Harper, Andrea Leadsom a Esther McVey.

středa 12. června

Evropská komise zveřejnila poslední (páté) sdělení k připravenosti na brexit, a to několik dnů před konáním červnové Evropské rady (čl. 50), a v návaznosti na dubnové rozhodnutí Evropské rady (čl. 50) o prodloužení lhůty dle čl. 50 do 31. 10. 2019. EK apeluje na jednotlivé stakeholdery, pokud jde o jejich zodpovědnost za přípravu. Prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU do 31. 10. je příležitostí pro dokončení příprav zejména pro ty subjekty, které nebyly připravené ke konci března. Nelze se však spoléhat na další prodloužení, a to ani technické. EK zhodnotila přijata legislativní opatření. Neshledala potřebu měnit věcný obsah, u dílčích opatření zváží technické změny v termínech, aby poskytovaly stejné časové záruky v období po 31. 10., jako kdyby UK vystoupilo z EU v březnu 2019. 16 nelegislativních aktů v oblasti sanitárních a fytosanitárních opatření ztratilo svůj význam prodloužením lhůty. Sdělení obsahuje rovněž shrnutí příprav v EU-27 v jednotlivých oblastech (práva občanů, sociální zabezpečení, cla, daně, doprava, rybolov, finanční služby, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, chemické látky).

 

pondělí 10. června 

Vypršela lhůta pro registraci uchazečů o předsednický post  konzervativní strany. Kandidáti museli doložit, že mají podporu minimálně 8 stranických kolegů. Vedením tzv. Výboru 1922 bylo schváleno 10 kandidátů (Michael Gove, Matt Hancock, Mark Harper, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Andrea Leadsom, Esther McVey, Dominic Raab, Rory Stewart). Výběr nového předsedy konzervativců bude probíhat ve dvou fázích, nejprve budou hlasovat poslanci konzervativní strany a posléze její členové. Nyní se očekává série vyřazovacích hlasování.

pátek 7. června 

Britská premiérka Theresa Mayová formálně odstoupila z čela konzervativní strany (tento krok avizovala ve svém projevu dne 24. 5. 2019), čímž byl formálně vyvolán proces volby nového předsedy. Nově zvolený předseda strany se stane předsedou vlády na zbývající necelé 3 roky funkčního období vlády. Do doby jeho jmenování nelze kabinet T. Mayové považovat za vládu v demisi a premiérka zůstává v premiérském křesle do doby zvolení nového předsedy.

úterý 28. května

Theresa Mayová vyjádřila na neformální večeři hlav států a předsedů vlád EU naději, že doufá, že se jejímu nástupci podaří dosáhnout pokroku ve vyjednávání o vystoupení UK z EU prostřednictvím kompromisu, a lítost nad tím, že se jí nepodařilo dosáhnout schválení dohody o vystoupení před svou rezignací. Předseda Evropské rady zdůraznil, že nemá pochybnosti o tom, že UK (které je stále členským státem) bude stejně konstruktivně přistupovat k evropským záležitostem jako doposud. Rovněž prohlásil, že jedním z důvodu vysoké účasti voličů v evropských volbách (50,5 %) byl brexit.

V rámci Panelu „Brexit. What now?“ (Prague European Summit) se panelisté vyjadřovali k dramatické politické scéně v UK a nejistotě, která po prohlášení Theresy Mayové o její resignaci stále přetrvává. Bylo poukázáno na skutečnost, že je UK ostrov 4 národů, ale brexit se stal „English national project“. V rámci historické reflexe byl připomenut projev Margaret Thacherové z roku 1988, který lze považovat za začátek brexitu, neboť tehdejší britská premiérka oponoval kontinentální představě (vyjádřená Jacquesem Delorsem), kterým směrem by se evropská integrace měla ubírat.

pondělí 27. května

Zveřejněny výsledky voleb do Evropského parlamentu v UK: Brexit Party 33,3 % hlasů (28 europoslanců), Liberální demokrati 20,9 % (16 europoslanců), labouristická strana 14,6 % (10 europoslanců), Zelení 12,5 % (7 europoslanců), konzervativní strana 8,8 % (3 europoslanci) Change UK 3 % (žádný europoslanec).

Technický seminář KE (DG MOVE) ke směrnici 2010/35/EU o přepravitelných tlakových zařízeních v souvislosti s vystoupením UK z EU. Evropská komise poskytla informace ohledně Oznámení zúčastněným stranám, které se týká právních předpisů EU v oblasti průmyslových výrobků.

pátek 24. května

Britská premiérka Thereza Mayová oznámila v emotivním prohlášení, že 7. června odstoupí z vedení konzervativní strany. Uvedla, že je v zájmu země, aby nový předseda vlády vynaložil veškeré úsilí k nalezení konsensu. Citovala N. Wintona (v souvislosti s jeho aktivitami v Československu během 2. světové války), který kladl důraz na nezbytnost hledání kompromisů.

čtvrtek 23. května 2019

V UK začala volby do EP. Britští voliči si vyberou celkem 73 europoslanců napříč 12 volebními obvody.

středa 22. května 2019

V rámci jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla diskuse k problematice práv občanů; výměna dosavadních zkušeností mezi členskými státy ohledně registrace občanů EU-27 do EU Settlement Scheme (Zpráva o průběhu poslední testovací fáze systému - třetí fáze testování probíhala od 21. 1 do 29. 3. 2019, druhá od 1. 11. do 21. 12. 2018 a první od 28. 8. do 17. 10. 2018 - byla zveřejněna 2. 5. 2019 na internetových stránkách vlády UK).

Jednalo se rovněž o právním vztahu UK vůči European University Institute, které je v současnosti smluvní stranou úmluvy, kterou byl EUI (Florencie, IT) založen.

Nad rámec jednání Pracovní skupiny rovněž britská premiérka vystoupila před poslance v Dolní sněmovně britského Parlamentu během interpelací rovněž s projevem, ve kterém vysvětlila svůj plán ohledně brexitu (šlo v podstatě o zopakování hlavních bodů z jejího projevu ze dne 21. 5.).

Na britské politické scéně dne 22. 5. došlo k další turbulenci, kdy ve večerních hodinách rezignovala další členka kabinetu, a to Andrea Leadsomová (Leader of the House of Commons). Přitom se očekávalo, že dne 23. 5. A. Leadsomová upřesní kroky vlády  a předloží poslancům Dolní sněmovny britského Parlamentu návrh zákona k dohodě o vystoupení, tzv. Withdrawal Agreement Bill..

Na britskou premiérku je vyvíjen stále větší tlak, aby rezignovala. Vedení tzv. 1922 Committee britského Parlamentu jednalo o možné změně pravidel, dle kterých by bylo možno premiérku odvolat (dle platných pravidel platí 12ti měsíční imunita premiéra ode dne, kdy ustál hlasování o vyslovení nedůvěry).

úterý 21. května

Zasedala britská vláda, aby projednala novou verzi materiálu k brexitu, který měl být předložen britskému Parlamentu. Odpoledne vystoupila premiérka se svým projevem, ve kterém přiznala, že nalezení kompromisu kolem brexitu se ukázalo být náročnější, než očekávala.

Řada britských poslanců napříč celým politickým spektrem buď přímo odmítla její „new Brexit deal“, který zahrnoval též možnost konání druhého referenda o vystoupení UK z EU, nebo znejistěla ve svém dosavadním postoji (podpora dohody o vystoupení).

středa 15. května 2019

Na jednání Pracovní skupiny dle čl. 50 SEU proběhla výměna názorů na doplnění kapacit po odchodu UK z EU ve vojenské operaci ALTHEA v Bosně a Hercegovině; členské státy byly informovány o situaci ohledně mezinárodních dohod sjednávaných UK se třetími zeměmi; EK rovněž informovala o prohlášení zaslaném EP v návaznosti na vystoupení předsedy EK na plenárním zasedání EP dne 16. 4.; byla diskutována otázka práv občanů v kontextu registrací občanů EU-27 do EU Settlement Scheme. EK rovněž poskytla vysvětlení o zakotvení činnosti European University Institute (Florencie, IT) do kontextu brexitu (následkem vystoupení UK z EU přestane být smluvní stranou úmluvy zřizující  EUI).

čtvrtek 9. května 2019

V Sibiu na konferenci o budoucnosti Evropy, která se konala na okraj neformálního summitu, se svým projevem vystoupil Stephen Barclay (britský ministr pro brexit). Uvedl, že společné evropské zájmy jsou důležitější než brexit, a že je nutno v rámci budoucího vztahu UK s EU klíčové otázky řešit společně.

čtvrtek 2. května 2019

Mnoho občanů z ČS EU-27, kteří se nacházejí na území UK, se již zaregistrovalo, aby mohli zůstat v UK po vystoupení země z EU (požádali o "settled status"). Dle zprávy britské vlády se během tří testovacích období (poslední k 29. 3.) zaregistrovalo přes 2 000 Čechů. MV UK reagovalo na zprávu obsahující výsledky kontroly fungování „EU Settlement Scheme“.

středa 1. května 2019

Aktuální informace týkající se programu Horizont 2020 a dalších programů EU pro financování výzkumu, inovací a VŠ vzdělávání: Až do vystoupení zůstává UK ČS EU, a britské organizace se mohou nadále plně účastnit programu Horizont 2020. Ratifikace dohody o vystoupení UK z EU by zajistila pokračující účast UK v programu Horizont 2020 až do konce programového období a na celou dobu trvání realizovaných projektů. Pro případ tzv. brexitu bez dohody byly ze strany britské vlády vydané záruky pro zajištění kontinuity financování. Britská vláda se zavazuje financovat britskou účast během celé doby trvání projektu ve všech úspěšných návrzích projektů, které budou podány před samotným vystoupením z EU (vztahuje se také na projekty, které ještě v čase brexitu nebudou o výsledcích výzev informovány). Ve zbývajícím období, tzn. od vystoupení UK z EU do konce roku 2020, se britská vláda zavazuje financovat britskou účast ve výzvách otevřených pro třetí země programu H2020.

pátek 26. dubna 2019

Z Kulatého stolu na téma Nastavení budoucího vztahu s UK po brexitu budou vypracována doporučení pro vládu ČR a další tvůrce české evropské politiky.

středa 24. dubna 2019

Zveřejněny aktualizované informace (ve všech 26 jazycích) pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, kteří žijí, pracují či studují v UK, o tom, jak se zaregistrovat v EU Settlement Scheme. Povinnost se vztahuje rovněž na osoby s povolením k trvalému pobytu (permanent residence) v UK. Občan mající neomezené povolení k pobytu nebo vstupu (indefinite leave to remain or enter) nebo je občanem Irska, se registrovat nemusí, ale může. Registrace se provádí online pomocí aplikace, která prověří tři základní údaje: totožnost, pobyt v UK a případný záznam v rejstříku trestů. Registrovat se lze od 30. 3. 2019.

středa 17. dubna 2019

Zveřejněn report z konference na téma Brexit jako zrcadlo Evropy, kterou organizovala ČSESP společně s MZV v pátek 5. dubna 2019 v Černínském paláci MZV ČR. Máte-li zájem o podrobný záznam z konference, přečtěte si živě psaný report na Twitteru pod hashtagem #brexitMZV19.

úterý 16. dubna 2019

Předsedové Evropské rady a Evropské komise na plenárním zasedání EP informovali o výsledku Evropské rady (čl. 50). Předseda Evropské rady ve svém vystoupení zdůvodnil rozhodnutí EU-27 o prodloužení lhůty dle čl. 50; zdůraznil, že ačkoliv účast UK ve volbách do Evropského parlamentu vyvolává emoce, UK (dokud bude členským státem)  má právo a povinnost se těchto voleb zúčastnit, a že tuto skutečnost nelze zpochybňovat. Předseda Evropské komise ve svém vystoupení poukázal na skutečnost, že datum 31. říjen je konečný termín.

Předseda Evropské komise zaslal v návaznosti na své vystoupení v plénu G. Verhofstadtovi (koordinátorovi Evropského parlamentu pro brexit a předsedovi Brexit Steering Group) prohlášení Evropské komise, které odráží závazek Evropské komise k úzké spolupráci s Evropským parlamentem.

Pondělí 15. dubna 2019

Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že v rámci posledního plenárního zasedání nebude Evropský parlament o udělení svého souhlasu s dohodou o vystoupení hlasovat. Generální tajemník Rady EU zaslal předsedovi Evropského parlamentu dopis, ve kterém ho informoval o výsledku Evropské rady (čl. 50) a písemné proceduře, kterou byly schváleny příslušná rozhodnutí ohledně technických změn dohody o vystoupení. Současně vyzval Evropský parlament, aby zohlednil veškeré změny a uvedené informace při udělení svého consentu s pozměněným návrhem rozhodnutí Rady o uzavření dohody o vystoupení.

pátek 12. dubna 2019

V Úředním věstníku EU zveřejněno nouzové opatření k vízům. Ostatní nouzová opatření byla zveřejněna v Úředním věstníku EU již 27. 3. 2019.

čtvrtek 11. dubna 2019

Zveřejněn dopis stálého zástupce UK při EU T. Barrowa předsedovi ER stvrzující souhlas britské vlády s rozhodnutím Evropské rady o prodloužení lhůty dle čl. 50.

Britská premiérka informovala poslance britského Parlamentu o výsledcích ER50. Uvedla zejména, že odsouhlasené prodloužení brexitu maximálně do 31. 10. 2019 je kompromisem, a že UK může z EU vystoupit dříve, pokud schválí dohodu o vystoupení. V souladu se zákonem o volbách do Evropského parlamentu ministr David Lidington vyhlásil den konání těchto voleb na 23. 5. 2019.

středa 10. dubna 2019

Evropská rada dle článku 50 Smlouvy o EU (ER50) vzala na vědomí dopis premiérky Theresy Mayové ze dne 5, dubna 2019, v němž požádala o další prodloužení lhůty (stanovené podle čl. 50 odst. 3 SEU) do dne 30. června 2019 v zájmu dokončení procesu ratifikace dohody o vystoupení. V reakci na tuto žádost se ER50 dohodla na dalším prodloužení předmětné lhůty s cílem umožnit ratifikaci dohody o vystoupení oběma stranami. Toto prodloužení by mělo trvat po dobu nezbytně nutnou, v každém případě však nejdéle do dne 31. října 2019. Evropská rada rovněž připomněla, že v případě, že strany dokončí své ratifikační postupy přede dnem 31. října 2019, může v souladu s čl. 50 odst. 3 SEU dohoda o vystoupení vstoupit v platnost dříve. Proto by k vystoupení mělo dojít k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů, nebo dne 1. listopadu 2019, podle toho, co nastane dříve.

úterý 9. dubna 2019

V úterý 9. dubna se na Ministerstvu průmyslu a obchodu uskutečnil seminář zaměřený na opatření na hranicích Spojeného království po brexitu. Seminář, který uspořádalo Velvyslanectví Spojeného království, se těšil výraznému zájmu ze strany nejen českých podnikatelů. Ti tak měli jedinečnou příležitost diskutovat o otázkách souvisejících s celními procedurami, importem a exportem zboží, potravin, živých zvířat, živočišných produktů a krmiva a rostlin přímo se zástupci britské mezirezortní skupiny Border Delivery Group, která má za úkol zajistit, že na hranicích nenastanou závažné problémy v případě jakéhokoli scénáře odchodu Spojeného království z EU. S možnými dotazy je pak možné se obracet jak na MPO prostřednictvím e-mailové adresy brexit@mpo.cz, tak v případě konkrétních dotazů na opatření přijímaná britskými úřady na adresu queriesattheborder.fr@hmrc.gsi.gov.uk.

Prezentace ze semináře:

pondělí 8. dubna 2019

Sněmovna lordů přijala pozměňovací návrh k tzv. Cooper bill, který posléze poslanci většinou schválili a královna k němu vyslovila souhlas (již není nutné, aby britští poslanci znovu odsouhlasili změny prodloužení lhůty, které by navrhla EU, muselo by se ovšem jednat o prodloužení přesahující datum 22. 5. 2019).

Komisař Phil Hognan představil připravenost EU a opatření na podporu evropských farmářů v případě vystoupení UK bez dohody.

pátek 5. dubna 2019

Britská premiérka zaslala předsedovi Evropské rady dopis s žádostí o další prodloužení lhůty stanovené podle čl. 50 SEU. Navrhla datum 30. 6. 2019 s tím, že vláda UK bude pokračovat v přípravách voleb do Evropského parlamentu pro případ, že by UK bylo v době jejich konání stále členským státem.

Komisař Karmenu Vella představil nouzová opatření ke zmírnění dopadů vystoupení UK z EU bez dohody na rybolov.

středa 3. dubna 2019

Dolní sněmovna britského parlamentu těsně před středeční půlnocí nejtěsnější možnou většinou (313:312) schválila návrh zákona, který pověřuje premiérku T. Mayovou usilovat o odklad brexitu, bude-li zemi 12. dubna hrozit varianta bez odchodu Spojeného království z EU dohody. Návrh teď směřuje do horní parlamentní komory.

pondělí 1. dubna 2019

Druhé indikativní hlasování v Dolní sněmovně opět skončilo patovou situací, neboť žádný ze čtyř tzv. indicative votes nezískal většinu.

Hlasovalo se o těchto návrzích:

středa 27. března 2019

Dolní sněmovna přijala statutory instrument, který zakotvuje prodloužení lhůty dle čl. 50 SEU v návaznosti na obsah rozhodnutí ER50 (21. 3. 2019) do vnitrostátního práva UK.

Indikativní hlasování v Dolní sněmovně skončilo patovou situací, neboť žádný z osmi tzv. indikative votes nezískal většinu: 
B: No deal (John Baron, 160:400), D: Společný trh 2.0 (Nick Boles, 188:283),
H: EHP / ESVO bez celní unie (George Eustice, 65:377),
J: Celní unie (Ken Clarke, 264:272), K: Labouristický plán (Jeremy Corbyn, 237:307),
L: Zpětvzetí notifikace dle čl. 50 SEU (Joanna Cherry, 184:293), M: Druhé referendum (Margaret Beckett, 268:295),
O: Nouzová preferenční opatření (Marcus Fysh, 139:422).

Za britskou vládu po ukončení hlasování vystoupil S. Barclay, který vyzval poslance, aby („in the national interest“) podpořili dohodu o vystoupení. 

pondělí 25. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhlo hlasování o poslaneckých návrzích. Prošel návrh konzervativního poslance O. Letwina (329:302), čímž si poslanci vynutili možnost projednat 27. března své návrhy ohledně podoby vystoupení UK z EU. Ministerstvo pro vystoupení UK z EU označilo výsledek hlasování za nebezpečný precedent.

čtvrtek 21. března 2019

Evropská rada dle čl. 50 SEU vzala na vědomí dopis britské premiérky Theresy Mayové ze dne 20. března 2019. V reakci na něj schválila nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení, jež byly dohodnuty mezi Evropskou komisí a vládou UK dne 11. března 2019 ve Štrasburku. Evropská rada přijala závěry, ve kterých vyslovila souhlas s prodloužením lhůty do dne 22. května 2019 za podmínky, že Dolní sněmovna britského Parlamentu příští týden schválí dohodu o vystoupení.

Jestliže Dolní sněmovna příští týden dohodu o vystoupení neschválí, Evropská rada souhlasí s prodloužením předmětné lhůty do dne 12. dubna 2019 a očekává, že před uvedeným dnem UK Evropské radě přednese k posouzení další postup.

Evropská rada zopakovala skutečnost, že dohodu o vystoupení, která byla mezi EU a UK dohodnuta v listopadu roku 2018, není možné znovu otevírat. Jakýkoli jednostranný závazek, prohlášení nebo jiný akt by měl být slučitelný s literou i duchem dohody o vystoupení. Vyzvala rovněž k tomu, aby na všech úrovních pokračovala práce zajišťující připravenost a alternativní opatření s ohledem na důsledky vystoupení UK, a to při zohlednění veškerých možných vyústění.

středa 13. března 2019

Dolní sněmovna britského Parlamentu odmítla vystoupení UK z EU bez dohody (tzv. „no deal scénář“). V důsledku tohoto kroku proběhne dne 14. března hlasování o prodloužení dvouleté lhůty pro sjednání výstupové dohody dle čl. 50 SEU.

úterý 12. března 2019

V Dolní sněmovně britského Parlamentu proběhla rozprava a druhé hlasování o dohodě o vystoupení UK z EU a politické deklaraci k rámci budoucích vztahů mezi EU a UK (tzv. meaningful vote). Britští poslanci hlasovali proti přijetí dokumentů (poměrem hlasů 242:391).

Oba dokumenty byly již dříve potvrzeny vedoucími představiteli EU-27 na mimořádném zasedání Evropské rady dle čl. 50 dne 25. listopadu 2018. Závěry z listopadového zasedání a příslušné dokumenty byly následně stvrzeny na Evropské radě dle čl. 50 dne 13. prosince 2018.

Bylo zveřejněno právní stanovisko G. Coxe (Attorney General) k dokumentům přijatým dne 11. března 2019 v návaznosti na setkání britské premiérky a předsedy Evropské komise.

Dne 13. března 2019 budou britští poslanci hlasovat o vyloučení scénáře vystoupení UK z EU bez dohody.

Zdroje:

 

pondělí 11. března

Britská premiérka se setkala s předsedou Evropské komise ve Štrasburku. Následně proběhla tisková konference a byl zveřejněn dopis předsedy Evropské komise adresovaný předsedovi Evropské rady, ve kterém J.- C.Juncker zdůraznil, že EU musí podpořit úsilí britské premiérky, pokud jde o dosažení řádného vystoupení UK, a to při respektování výsledků referenda z 26. 6. 2016. Přílohou dopisu je nástroj týkající se dohody o vystoupení a společné prohlášení doplňující politické prohlášení. V jednostranném prohlášení UK se uvádí, že pokud nebude dosaženo shody na budoucím vztahu, nic nebude bránit UK v tom, aby se vyvázalo z povinností vyplývajících z Protokolu o Irsku/Severním Irsku, přičemž UK dodrží v celém rozsahu a za všech okolností své povinnosti z Velkopáteční dohody z r. 1998.

Zdroje:

 

čtvrtek 7. března 2019

Prezident republiky podepsal vládní brexitový zákon ze dne 27. února 2019 s celým názvem "o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie".

středa 27. února 2019

Další hlasování Dolní komory britského Parlamentu se týkalo pouze pozměňovacích poslaneckých návrhů k neutrálnímu vládnímu usnesení k revidovanému vládnímu plánu. Prošly 2 návrhy:

neděle 24. února 2019

sobota 23. února 2019

pátek 22. února 2019

čtvrtek 21. února 2019

středa 20. února 2019

úterý 19. února 2019

pondělí 18. února 2019

čtvrtek 14. února 2019

úterý 12. února 2019

pátek 8. února 2019 

čtvrtek 7. února 2019

úterý 5. února 2019

úterý 29. ledna 2019

pondělí 21. ledna 2019

středa 16. ledna 2019

středa 16. ledna 2019

úterý 15. ledna 2019

úterý 15. ledna 2019

úterý 15. ledna 2019

pondělí 14. ledna 2019

pátek 11. ledna 2019

čtvrtek 10. ledna 2019

středa 9. ledna 2019

úterý 8. ledna 2019

pondělí 7. ledna 2019 a středa 9. ledna 2019

pondělí 7. ledna 2019

neděle 6. ledna 2019

středa 19. prosince 2018

středa 19. prosince 2018

pondělí 17. prosince 2018

čtvrtek 13. prosince 2018

středa 12. prosince 2018

středa 12. prosince 2018

pondělí 10. prosince 2018

středa 5. prosince 2018

čtvrtek 29. listopadu 2018

pondělí 26. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018

čtvrtek 22. listopadu 2018

pondělí 19. listopadu 2018

čtvrtek 15. listopadu 2018

středa 14. listopadu 2018

úterý 13. listopadu 2018

pondělí 12. listopadu 2018

středa 17. října 2018

úterý 16. října 2018

středa 19. září – čtvrtek 20. září 2018

  1. že nebude žádná dohoda o vystoupení bez solidního, funkčního a právně závazného záložního řešení v otázce Irska,
  2. že bude vydáno společné politické prohlášení, v němž budou v co největší míře objasněny budoucí vztahy,
  3. na časovém harmonogramu pro další jednání.

úterý 18. září 2018

pátek 20. 7. 2018

čtvrtek 12. 7. 2018


neděle 8. 7. 2018

čtvrtek a pátek 28. – 29.  6. 2018

úterý 19. 6. 2018

pondělí 14. 5. 2018

čtvrtek 12. 4. 2018

pátek 23. 3. 2018

pondělí 19. 3. 2018

pátek 16. 3. 2018

středa 14. 3. 2018

týden od úterý 13. 3. 2018

středa 7. 3. 2018

pátek 2. 3. 2018

středa 28. 2. 2018

středa 21.2 2018

sobota 17. 2. 2018

středa 14. 2. 2018

týden od pondělí 12. 2. 2018

týden od úterý 6.2. 2018

pondělí 29. 1. 2018

od čtvrtka 11. 1. 2018

středa 20. 12. 2017

pátek 15. 12. 2017

středa 13. 12. 2017

pátek 1. 12. 2017

pondělí 20. 11. 2017

čtvrtek – pátek 9. – 10. 11. 2017

středa 8.11. 2017

pátek 20.10. 2017

úterý 17.10. 2017

týden od 9.10. 2017

pátek 6. 10. 2017

úterý 3. 10. 2017

týden od 25. 9. 2017

pondělí 25. 9. 2017

pátek 22. 9. 2017

týden od 28. 8. 2017

pondělí 31. 7. 2017

pondělí 17. 7. 2017

čtvrtek 22. 6. 2017

pondělí 19. 6. 2017

pondělí 22. 5. 2017

středa 17. 5. 2017

sobota 29. 4. 2017

středa 12. 4. 2017

středa 29. 3. 2017

úterý 28. 3. 2017

středa 22. 2. 2017

pátek 3. 2. 2017

středa 18. 1. 2017

<!--Chybná instance-->

středa 21. 12. 2016

pátek 11. 11. 2016

čtvrtek 3. 11. 2016

úterý 11. 10. 2016

pátek 16. 9. 2016

pondělí 5. 9. 2016

<!--Chybná instance-->

pátek 26. 8. 2016

pondělí 22. 8. 2016

čtvrtek 14. 7. 2016

středa 13. 7. 2016

​čtvrtek 30. 6. 2016

středa 29. 6. 2016

úterý 28. 6. 2016

pondělí 27. června 2016

neděle 26. června 2016

pátek 24. června 2016

čtvrtek 23. června 2016

Mělo by proběhnout 4. kolo vyjednávání budoucího partnerství mezi EU a UK.