Členové Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

5. 5. 20069:11

Otmar Cvrkal

Vice-Chairman - Czech National Disability Council