Tiskové zprávy

19. 9. 201810:23

Výsledky jednání vlády 19. září 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU ve dnech 19. a 20. září 2018 v Salcburku
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 747/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
Tento bod byl projednáván za účasti prezidenta republiky.

2. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu na roky 2020-2021
čj. 736/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Metodický pokyn EU
čj. 761/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
čj. 770/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 a návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
čj. 768/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslance Jana Lipavského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 259)
čj. 777/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

7. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) (sněmovní tisk č. 260)
čj. 776/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 34/18 o návrhu skupiny senátorů na zrušení slov „místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo“ a slov „obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy,“ v ustanovení § 2 odst. 1 písm. q), § 10 odst. 2 a 3, § 11 odst. 3 a § 14b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 775/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

K projednání bez rozpravy:

9. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády České republiky v Maďarsku dne 31. srpna 2018
čj. 774/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Různé

***