Tiskové konference

17. 10. 201811:33

Tisková konference po jednání vlády, 17. října 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Dobré ráno, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde 1. místopředsedu vlády pana Jana Hamáčka, vítám zde také vicepremiéra a ministra životního prostředí pana Richarda Brabce, vítám zde také ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou, ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha a také ministra dopravy pana Dana Ťoka. O úvodní slovo poprosím pana vicepremiéra Jana Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Dnes je nás tady hodně, takže každý z nás má jedno téma. Takže já vynechám úvodní slovo a přejdu rovnou ke svému tématu a to je otázka navýšení počtu policistů. Vláda dlouhodobě má za svou klíčovou prioritu zajišťování bezpečnosti v České republice. To, že jsme šestá nejbezpečnější země světa, je něco, co nás nenechá spát na vavřínech a děláme vše pro to, abychom tu vysokou úroveň bezpečnosti v České republice udrželi.

Vy si možná vzpomenete, že nedávno vláda rozhodla o tom, že navýší počty příslušníků Hasičského záchranného sboru postupně ve třech letech o 450, a dnes přišla řada na Policii České republiky. My postupujeme podle schválené koncepce rozvoje policie a ta koncepce říká, že Policie ČR, aby byla schopná plnit všechny úkoly, které jsou na ni kladeny, a čelit i novým hrozbám, potřebuje dalších 1 000 policistů a vláda dnes příslušné usnesení schválila. Takže policie dostane tisíc nových tabulkových míst, drtivá většina těchto tabulek půjde do přímého výkonu služby. Budeme dobudovávat ty tzv. prvosledové hlídky, budeme posilovat speciální pořádkové jednotky, budeme posilovat i dopravní policii a samozřejmě budeme posilovat i specializované útvary, jako jsou letecká služba, případně policisté, kteří bojují s drogami, s kyberkriminalitou či s extremismem.

Jsem přesvědčen, že dnešní rozhodnutí je dobrá zpráva jak pro policii, tak pro občany České republiky. Chci poděkovat paní ministryni financí za podporu. Shodli jsme se na tom, že prostředky na tyto tabulky budou uvolňovány postupně tak, jak budou ti noví policisté přijímáni. Tolik z mojí strany. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo teď předávám panu vicepremiérovi Richardu Brabcovi.

Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Dobré ráno ještě jednou. Já jsem těm z vás, kteří si přivstali už na tu pátou hodinu ráno, už něco ve stručnosti říkal k materiálu, který jsme dnes přijali na vládě, a to je tzv. implementační plán strategického rozvoje České republiky do roku 2030. To je materiál, který vychází z principů udržitelného rozvoje, které schválila Organizace spojených národů. To, co je pro nás významné, třeba je i to, že jsme jedna z mála evropských zemí, která takto ucelený materiál tzv. udržitelného rozvoje České republiky předložila, a vláda ho dnes také schválila.

Je to materiál, který je provázán s ostatními strategiemi, které Česká republika momentálně má, a ten jeho přínos je skutečně v tom, že je to určitý výhled do roku 2030 nejen v oblasti životního prostředí, protože záležitost udržitelného rozvoje přešla z Úřadu vlády do kompetence Ministerstva životního prostředí, ale i dalších oblastí, jako jsou řekněme globální rozvoj a příspěvek České republiky k mezinárodní pomoci, otázka ekonomická, otázka řekněme celospolečenská atd., ale je tam celá řada velmi konkrétních úkolů. Já jsem dnes poděkoval všem rezortům, protože velmi zásadně přispěly – vlastně všechny dotčené rezorty, kterých byla drtivá většina z těch vládních rezortů – k tomu, aby takový materiál vznikl a abychom ho mohli například využít i v rámci nového programového období jako priority, které budeme představovat Evropské unii, Evropské komisi. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo předávám paní ministryni Kláře Dostálové.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Tak děkuji, dobrý den. My jsme dnes na vládě projednávali i návrh poslanců pana Kupky, Fialy a Stanjury o urychlení vlastně stavebního řízení. My se k tomu urychlení samozřejmě stavíme velmi čelem, bohužel ale musím konstatovat, že tento návrh nebyl projednáván s Ministerstvem pro místní rozvoj a stalo se to, že vlastně naopak bychom jedno razítko přidali, což je samozřejmě absolutně mimo koncepci Ministerstva pro místní rozvoj. My už jsme o tom s panem poslancem Kupkou hovořili, takže on o těch připomínkách ví. Skutečně, pokud by vláda přijala toto stanovisko, tak bychom naopak tu byrokracii ještě zvyšovali, protože kromě závazného stanoviska orgánu územního plánování by přibylo ještě závazné stanovisko obecních stavebních úřadů. Takže z těchto důvodů jsme tento návrh nemohli podpořit, byť samozřejmě zrychlení je prioritou Ministerstva pro místní rozvoj.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo předávám ministru zdravotnictví panu Adamu Vojtěchovi.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mne. Já jsem dnes předložil ve zrychleném režimu vládě návrh nařízení vlády, jehož cílem je rozšíření seznamu psychotropních látek, které podléhají kontrolnímu režimu, o osm nových psychotropních látek. Je to věc, která navazuje na ten nedávný ostravský případ, kdy došlo k intoxikaci více než dvaceti lidí syntetickými drogami, novými drogami, které doposud nebyly takto klasifikovány. Doposud si bohužel ten případ vyžádal i dvě lidské oběti a my jsme proto, jako Ministerstvo zdravotnictví, urychleně připravili novelu tohoto nařízení vlády tak, aby tyto nové látky, syntetický canabinoid a podobně, byly klasifikovány, a mohly tak tak tento seznam a tato klasifikace sloužit pro orgány činné v trestním řízení. Protože všechny tyto látky jsou takto zaevidovány tak, aby policie věděla, že jde o nelegální drogy, a mohla tak postihovat případně jejich držení.

Ty látky nemají žádné jiné terapeutické ani průmyslové využití, skutečně jde o nelegální drogy, ovšem nové, a je vidět, že drogový trh se neustále vyvíjí a stále se vyvíjejí nové typy drog a my na to právě musíme reagovat tím, že je takto definujeme, aby policie a další orgány činné v trestním řízení zkrátka měly ulehčenou práci. Děkuji.

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a o slovo poprosím také ministra dopravy pana Dana Ťoka.

Dan Ťok, ministr dopravy: Takže dobré ráno i ode mne, dámy a pánové. Vláda dnes schválila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Tento rozpočet je ve výši 86,3 miliardy korun, je tam 65,5 miliardy korun v národních zdrojích a 20,8 miliardy zapojení evropských prostředků. Zároveň jsme probírali nebo přidali k tomuto schválení i doprovodné ustanovení, které říká, že budeme hledat čtyři miliardy pro kraje. Jestli si vzpomínáte, tak minule byl ten bod přerušen právě proto, že nebyly dořešeny tyto peníze. V doprovodném usnesení je řečeno, že v prvním čtvrtletí roku 2019 já a ministryně financí navrhneme způsob, jakým se ty peníze uvolní a najdou pro to, aby mohly být poskytnuty krajům na opravy dvojek a trojek.

Já bych jen tady chtěl říci, že silnice II. a III. tříd, o ty se vláda stará rovněž. Je tady program IROP, který je dnes čerpán zhruba tak, že IROP má 25 miliard, kraje zatím z těch 25 miliard alokovaly 16 miliard. Samozřejmě ten program nekončí, ale je tam pořád prostor, jsou tam prostředky, aby bylo možno opravovat a stavět nové silnice II. a III. tříd.