Tiskové konference

29. 10. 201810:22

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s ministrem obrany USA Jamesem Mattisem, 28. října 2018

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci. Vítám zde především ministra obrany USA pana Jamese Mattise a předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, kterého prosím o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR: Vážený pane ministře, dámy a pánové, je pro nás velkou poctou, že ministr obrany Mattis zavítal do Prahy u příležitosti oslav 100 let od založení Československa a jsem velice rád, že s námi strávil celé odpoledne. Spojené státy stály u zrodu Československa v roce 1918 a naši zakladatelé Masaryk, Beneš a Štefánik se inspirovali v americké demokracii a její hluboké tradici. Neměli bychom zapomenout, že velkou roli při vzniku Československa sehrála komunita českých a slovenských emigrantů v USA. Dodnes jsou naši krajané velkou pomocí při posilování česko-amerických vztahů.

Jsem velice rád, že se nám daří naše spojenecké vazby prohlubovat v tak významném roce. Ostatně v tomto roce jsme měli i možnost mít tady předsedu Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Taky mezi námi funguje takzvaný strategický dialog, který USA udržují jen se šesti dalšími zeměmi. Stejně jako prioritní oblastí spolupráce vyplývá vojenská obranná spolupráce, vzájemné hospodářské vztahy a mezinárodní otázky včetně ochrany lidských práv.

Dnes jsme s panem ministrem Mattisem mluvili samozřejmě především o obraně, o naší alianci. Česká republika podporuje silné a trvalé transatlantické spojenectví a to samozřejmě dokazuje náš rozpočet na obranu. Já jsem vysvětloval panu ministrovi, že jsem měl tu možnost vysvětlovat panu prezidentovi Trumpovi v Bruselu na zasedání NATO, že naše výdaje v nominální částce mezi rokem 2013 a 2019 stoupnou o 50 procent, i když procentuálně, vzhledem k tomu, že naše HDP roste velice rychle, je to 1,14, ale v roce 2024 dosáhneme 2 procenta tak, jak jsme se zavázali, a to by znamenalo od roku 2013 vlastně nárůst o 150 procent.

My samozřejmě zároveň i posilujeme vojenskou přítomnost na operacích v zahraničí. Zvýšili jsme v souladu s prioritami NATO počet vojáků působících v Afghánistánu, dále naše jednotky asistují irácké armádě. Samozřejmě je mi velice líto, co se stalo, a musíme samozřejmě ocenit naše vojáky, kteří bojují v Afghánistánu proti terorismu, protože to je skutečně největší hrozba pro nás všechny. Terorismus. A všechna čest, že bojují za naši svobodu, za demokracii právě v tomhle teritoriu společně po boku amerických vojáků. Navyšujeme i vojáky v Mali se záměrem stabilizovat celý region Sahelu a účastníme se i předsunuté přítomnosti NATO u spojenců v Lotyšsku a v Litvě.

Takže jsme probrali tuto spolupráci. Samozřejmě USA jsou pro nás i významný exportní trh mimo EU. Vícero našich firem tam investuje. Já jsem i pana ministra prosil, abychom skutečně udělali maximum pro to, aby nedocházelo k nějakým obchodním válkám. Myslím si, že je to důležité, abychom ve světě měli volný obchod.

Taky jsem pana ministra informoval o celkovém názoru na evropské záležitosti, na situaci v Evropě. Mluvili jsme o Sýrii, kde máme tu jedinečnou roli, že zastupujeme i zájmy USA, my tam máme velvyslanectví. Mluvili jsme o Libyi, o řešení migrace. Takže já jsem velice rád, že pan ministr Mattis nás navštívil právě dnes, když slavíme přesně 100 let, a je to pro nás velká čest. A těším se samozřejmě, že ČR a USA budou nadále spolupracovat v ještě větším rozsahu než doposud. Děkuji.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Nyní prosím o vyjádření pana ministra Mattise.

James Mattis, ministr obrany USA: Pane premiére, děkuji mnohokrát za toto vřelé přivítání. Já jsem tady v České republice poprvé ve funkci ministra obrany, nejsem tady ale poprvé osobně. Je pro mě velkou ctí, že se mohu dostavit do České republiky právě v tento významný okamžik, kdy oslavujete 100 let založení Československa a také s velkým potěšením jsem pozoroval, s jakou pýchou se lidé dívali na vojenskou přehlídku. Přestože byla zima, tak to byl velice hřejivý pocit.

Když jednotky pochodovaly kolem nás, tak jsem si uvědomil, že naše partnerství je skutečně velice hluboké. Vy toto samozřejmě všichni víte. Toto partnerství je více než stoleté, protože už v těch dobách začalo přátelství mezi námi. A začalo to vlastně tím, kdy náš president Woodrow Wilson nastínil svou vizi nového světa po devastující první světové válce a jednoznačně vyjádřil americkou podporu národům střední Evropy, které mají dostat co nejsvobodnější příležitost samostatně se rozvíjet, což je rozhodně platné pro Českou republiku. A zároveň jsme měli příležitost přivítat v USA české a slovenské představitele, kteří podepsali Pittsburskou deklaraci a později také Prohlášení o nezávislosti.

Ve své Washingtonské deklaraci budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk nastínil, respektive potvrdil, vyjádřil sounáležitost s ideály, které nás neustále pojí, a tyto ideály jsou dodnes našimi ideály. To znamená ideály osvobozeného lidstva, rovnosti národů a vlád, které odvozují své pravomoci od těch, kteří jim tuto moc dali. Takže pane premiére, dnes skutečně oslavujeme společnou historii, vaši nezávislost a budeme pokračovat v ušlechtilé práci našich předků a budeme vytyčovat ještě světlejší budoucnost pro naše národy.

USA budou nadále plnit své závazky. My už teď můžeme stavět na našich vzájemných silných obranných vztazích, které jsou představovány například pětadvacetiletým partnerstvím mezi vašimi složkami a našimi národními gardami z Texasu a Nebrasky a více než sedmdesáti bilaterálními vojenskými cvičeními, která se letos odehrála. A tato vzájemná pouta pomáhají budovat důvěru mezi našimi demokraciemi.

My si velice ceníme, že plníte své závazky k mezinárodnímu míru a bezpečnosti. Je to zřetelné z vaší podpory mezinárodních misí NATO nebo EU, například vaší přítomnosti v Resolut Support v Afghánistánu nebo vaší přítomnosti v EFP v Lotyšsku a Litvě anebo také tím, že se zapojujete do boje proti ISIS, kde bojujeme společně s ostatními asi 70 národy a organizacemi, a také nám poskytujete ochranu v Damašku. Pro nás je to velice důležité a děkujeme.

Zároveň dovolte, abych vyjádřil hluboký smutek ze ztráty vašich vojáků letos v srpnu a dále ztrátu dalšího vojáka a několika zraněných vojáků za poslední dva týdny v Afghánistánu. Tyto nejvyšší oběti vašich vojáků se ale neprojeví v tom, že byste polevili ve svém závazku, a já bych jenom chtěl vyjádřit své myšlenky a říci, že se modlíme společně s rodinami za tyto zesnulé a přejeme co nejrychlejší uzdravení zraněným.

Velice uznáváme příspěvek ČR k bezpečnosti v rámci NATO, Pracujete společně s námi na misích NATO, dosáhli jste velkých pokroků, co se týče modernizace. Dosáhli jsme značné interoperability s dalšími silami NATO. To je velice důležité a je důležité pokračovat v této práci, i když, jak jste zmínil, se snažíte neustále splňovat své závazky, které byly vyhlášeny ve Walesu, do roku 2024. Je pro nás všechny důležité, aby NATO i nadále plnilo svůj účel.

Dále chci zdůraznit, že když jsem se díval na vojenskou přehlídku a když jsem hovořil s vaším ministrem obrany, tak USA a Česká republika jsou stále jednotné, protože bráníme naše hodnoty, které máme společné – to znamená svobodu, demokracii, právní stát, ochranu lidských práv. Takže dovolte, abych na závěr citoval českého filosofa Jana Ámose Komenského, který řekl: „Co předchází, vydláždí cestu pro to, co bude následovat.“

Takže dovolte, pane premiére, abych vám poděkoval za to, že jsem mohl být tady ve vašem krásném městě a společně s vámi oslavovat vaše stoleté výročí, a těším se na další spolupráci, abychom těch 100 let, které předcházely, prodloužili o dalších sto let, které budou následovat. Děkuji vám.