Aktuálně

14. 11. 20189:51

Vláda schválila navýšení platů ve veřejném sektoru, Česko se nepřipojí ke globálnímu paktu OSN k migraci

Vláda Andreje Babiše na jednání ve středu 14. listopadu 2018 projednala postoj České republiky ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci. Rozhodla, že se Česko k tomuto dokumentu nepřipojí. Nařízením vlády také rozhodla o zvýšení platů ve veřejném sektoru od 1. ledna 2019 s tím, že navýšení nebude plošné.

Kabinet zamítavé stanovisko k migračnímu kompaktu, který má být přijat na mezivládní konferenci 10. prosince 2018 v Marrákeši a poté formálně potvrzen v lednu 2019 ve Valném shromáždění OSN v New Yorku, zdůvodnil tím, že dokument v navržené podobě je problematický. V textu například chybějí jasné definice legální a nelegální migrace, neprošel ani další požadavek zemí EU na uvedení deportací jako legitimního nástroje návratové politiky pro ty migranty, kteří nezískají povolení k pobytu a odmítnou zemi opustit. Přijetí migračního paktu již odmítlo Rakousko, Maďarsko a USA, zásadní výhrady mají i Polsko, Itálie, Japonsko, Austrálie či Švýcarsko. Vláda teď bude o svém postoji informovat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, která si její stanovisko vyžádala.

Vláda také schválila novelu nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Plní tak svůj další slib, že zvýší od ledna 2019 platy zaměstnanců státního a veřejného sektoru, ale nikoli plošně, nýbrž diferencovaně. Od nového roku se tak zvýší platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 5 procent, v případě zdravotnických pracovníků vykonávajících nelékařská zdravotnická povolání (například sociální pracovníci a pracovníci sociální péče) bude zvýšení činit 7 procent, u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 procent. Nerovnoměrné zvýšení platových tarifů se bude týkat i lékařů a zubních lékařů – ti v 11. až 13. platové třídě si polepší o 7 procent, od 14. platové třídy výš jen o 2 procenta. Další schválenou změnou je zvýšení spodní hranice příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku cca o 25 procent, protože tento příplatek změnil naposledy od 1. ledna 2007.

Ministři schválili rovněž návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu. Fond bude v příštím roce hospodařit s celkem téměř 39,5 miliardami korun, což v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 dělá navýšení o více než 5,3 miliardy korun. Na společnou zemědělskou politiku je přitom určeno 37,164 miliardy korun. Státní zemědělský intervenční fond z těchto prostředků financuje řadu důležitých dotačních programů, např. jednotnou platbu za plochu, dotace pro ekologicky hospodařící zemědělce, dotace pro začínající zemědělce, Program rozvoje venkova či dotační programy Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Podrobnosti v tiskové zprávě SZIF.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-14-listopadu-2018-169850/.