Tiskové konference

30. 1. 201915:31

Tisková konference premiéra Andreje Babiše s libyjským premiérem Fáizem Serrádžem, 30. ledna 2019

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání delegací předsedů vlád České republiky a Libyjského státu. Vítám zde předsedu prezidentské rady a předsedu vlády Libyjského státu pana Fáize Serrádže a předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, kterého prosím o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Vážený pane premiére, dámy a pánové, jsem rád, že pan premiér Serrádž měl možnost navštívit Českou republiku, přestože situace v jeho zemi opravdu není jednoduchá. Vím, že pan premiér osobně věnuje obrovské úsilí stabilizaci Libye a dialogu mezi jednotlivými silami v zemi. Význam návštěvy v těchto nelehkých časech pro Libyi je pro jeho zemi symbolický. Pana Serrádže jsem ujistil, že Česká republika plně podporuje jeho mezinárodně uznávanou Vládu národní shody, stejně jako úsilí Organizace spojených národů o smíření v zemi.

Pana premiéra doprovází ministr zahraničních věcí pan Siala, který Českou republiku navštívil v prosinci 2016, a Česká republika tak navázala pracovní vztahy s Vládou národní shody.

V rámci naší debaty je jedním z hlavních témat migrace. Libye samozřejmě je tou nelegální migrací, kterou organizují nelegálně pašeráci, nejvíce postižena. Jak jsem byl informován, je tam 800 000 uprchlíků, přitom v uprchlických centrech je pouze 20 000. Pro nás, pro Českou republiku je program ilegální migrace zásadní. Osobně jsem se angažoval a informoval jsem pana premiéra, že jsem navštívil operaci Sophia, která pomáhá Libyi v boji proti pašerákům, pomáhá libyjským pobřežním strážím a stejně je to o Frontexu. Vyměnili jsme si na to názory.

Česká republika je solidární. V rámci V4 jsme se domluvili, že poskytneme finanční dar 35 milionů eur. Česká republika svou část, 8,75 milionu eur, prostřednictvím Nouzového svěřeneckého fondu pro Afriku na posílení kapacit libyjské pobřežní stráže už zaplatila. V tomto směru jsem informoval, že Evropská unie je samozřejmě připravena na řešení ilegální migrace přes tzv. Středomořskou trasu. Byl jsem na konferenci v Palermu, tam jsme se s panem premiérem viděli, diskutovali jsme o tom. Problém na straně Evropské unie je možná nejednotnost nebo menší akčnost v řešení těch problémů nebo v minulosti možná přísliby ze strany Evropské komise, které nebyly naplněny.

V tomto směru Evropa žije brexitem, příštími evropskými volbami, ale řešení situace v Libyi je pro nás velice důležité z hlediska systémového řešení ilegální migrace a ubezpečil jsem pana premiéra, že i nadále osobně na Evropské radě se chci v tomto směru angažovat. Naše vztahy s Libyí jsou historické, doufáme, že se situace vyřeší, že se stabilizuje, a poté předpokládáme, že dynamika našich obchodních a kulturních vztahů a vztahů ve zdravotnictví nabere podstatně větší dynamiku než doposud.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády: Děkuji panu premiérovi Babišovi za úvodní slovo a o vyjádření poprosím premiéra Serrádže.

Fáiz Serrádž, předseda vlády Libyjského státu: Nejdříve musím poděkovat panu premiérovi České republiky za jeho velkou štědrost a prostor, který nám věnoval. Myslím, že naše vztahy trvají již více než půl století, máme velmi přátelské vztahy s Českou republikou.

Nyní jsme s panem premiérem České republiky hovořili o mnoha možnostech spolupráce České republiky a Libye. Nastínil jsem mu situaci, která nyní v Libyi panuje s tím, že do budoucna očekáváme přijetí nové ústavy Libye, na základě které budou uspořádány volby, dle kterých libyjský lid zvolí své zástupce. Při této příležitosti děkuji České republice za její podporu, za stanovisko, které vždy stálo při Libyi, které podporuje uspořádání demokratických voleb v naší zemi, a pro Českou republiku je pochopitelné, že Libye je země, která je obětí nelegální migrace. Česká republika podpořila Libyi postavením polní nemocnice, humanitární pomocí a další pomocí při ochraně hranic Libye.

Hovořili jsme o další spolupráci ohledně technické, ekonomické a zdravotní spolupráce a vyjádřil jsem potřebu, aby znovu byla obnovena spolupráce mezi Libyí a Českou republikou na úrovni ekonomické a průmyslové. Děkuji.