Organizační schéma Úřadu vlády ČR

1. 2. 201915:12

Mgr. Milena Hrdinková

náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti státní tajemnice pro evropské záležitosti

Kontakty

tel. 224 002 644
email: hrdinkova.milena@vlada.cz

Vzdělání

1993 - 1998 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Praxe

od 2019 - Úřad vlády, náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemnice pro evropské záležitosti       
2015 - 2019 - Ministerstvo financí, ředitelka odboru Kancelář ministra
od 2013 - expertka Mezinárodního měnového fondu (daňové politika, daně z příjmů, „legal drafting“)
2008 - 2015 - Ministerstvo financí, poradkyně náměstka ministra pro daně a cla
2004 - 2007 - Evropská komise (GŘ TAXUD), národní expertka (analýza daňových politik členských států)
2000 - 2003 - Ministerstvo financí, referentka v útvaru přímých daní
1998 - 2000 - Ministerstvo financí, referentka v útvaru mezinárodní daňové spolupráce

Jazykové znalosti

Angličtina (C2)
Francouzština (A2)
Ruština (A2)