Tiskové zprávy

18. 3. 201916:48

Výsledky jednání vlády 18. března 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Mandát pro předsedu vlády Andreje Babiše na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. března 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
čj. 1163/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
čj. 133/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
čj. 134/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 404)
čj. 207/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Vojtěcha Pikala, Jana Farského, Lukáše Černohorského, Jakuba Michálka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 405)
čj. 208/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Mikuláše Peksy, Radka Holomčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (sněmovní tisk č. 406)
čj. 209/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

7. Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2019
čj. 210/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
čj. 211/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh postupu a podmínek provedení výběrového řízení prostřednictvím aukce na udělení práv k rádiovým kmitočtům z pásma 700 MHz
čj. 203/19
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

9. Dlouhodobý výhled pro obranu 2035
čj. 205/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
čj. 198/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Jmenování soudců
čj. 214/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 a Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019–2021
čj. 67/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 7. prosince 2011 č. 913 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě
čj. 202/19
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čj. 212/19
Předkládají: ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Dubaj, Spojené arabské emiráty, 29. 10. až 16. 11. 2018)
čj. 200/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska ve dnech 19.-20. 3. 2019
čj. 201/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady a na zasedání Evropské rady podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii ve dnech 21. a 22. března 2019 v Bruselu
čj. 221/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Pravidelná informace členům vlády o jednáních Řídícího výboru Českých drah, a. s. za IV. čtvrtletí roku 2018
čj. 197/19
Předkládá: ministr dopravy

2.Uzavření kupní smlouvy na dodávku „Mobilní strážnice Hradní stráže“ v rámci vertikální spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení  § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 199/19
Předkládá: ministr obrany

3. Veřejná zakázka „Čáslav – objekty záchranné a požární techniky - výstavba“ zadávaná v souladu s ustanovením § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle zvláštních pravidel mezinárodní organizace
čj. 204/19
Předkládá: ministr obrany