Aktuálně

29. 3. 201916:36

Rada vlády řešila plnění cílů Inovační strategie ČR a rozpočet na vědu na rok 2020

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se pod vedením premiéra Andreje Babiše v pátek 29. března sešla na pravidelném zasedání. Hlavními body jednání byly akční plány nově zaváděné Inovační strategie České republiky 2019-2030 a Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022.

Před vlastním zasedáním Rady proběhla v ranních hodinách schůzka předsedy vlády Babiše a místopředsedy RVVI Havlíčka s garanty jednotlivých pilířů Inovační strategie ČR. „Chystáme mimo jiné revoluční řešení pro motivaci a financování spin-offů a start-upů. Zapojíme stát. Cíl je, aby nápady mladých lidí nekončily jen v rukou zahraničních investorů,“ řekl k jednomu z klíčových úkolů vládou schválené Inovační strategie po jednání Andrej Babiš.

"Na Strategii nyní pracujeme na denní bázi, na podkladu vytvořených akčních plánů se už bavíme o konkrétních aktivitách v roce 2019 a 2020," sdělil k naplňování závazků strategického dokumentu jeho hlavní autor Karel Havlíček a dodal, že setkávání garantů bude probíhat za účasti premiéra pravidelně každý měsíc s požadavkem na důsledné plnění stanovených cílů.

Členové Rady byli v úvodu zasedání podrobně seznámeni s výstupy rozpravy garantů Inovační strategie České republiky 2019-2030.

Rada také schválila Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026. Celkové objemy výdajů jsou navrženy takto:

V meziročním srovnání se pro rok 2020 zvyšuje celkový objem financování o více než 1 mld. Kč oproti plánu v roce 2019 (35,9 mld. Kč). Za pět let se přitom jedná o rekordní navýšení rozpočtu o 10 mld. Kč z 27 miliard v roce 2015 na 37 miliard pro rok 2020.

Materiál byl souběžně připravován a diskutován se všemi poskytovateli, přičemž požadavky poskytovatelů byly splněny. V rámci jednání s jednotlivými kapitolami byly ke krytí nadpožadavků zapojeny nespotřebované výdaje (NNV). „Přestali jsme zvyšovat dramatický nárůst tzv. nespotřebovaných výdajů napříč resorty. Výdaje do vědy jsou nyní zdroje, které se skutečně a zdůrazňuji, že také účelně, spotřebovávají,“ sdělil k aktuálnímu návrhu rozpočtu a celkové strategii financování vědy Karel Havlíček. Návrh rozpočtu bude nyní předán do meziresortního připomínkového řízení před jeho předložením na jednání vlády.

Dle výsledku tajných voleb Rada dále navrhla vládě jmenovat členem výzkumné rady Technologické agentury ČR Ing. Jiřího Reisse, CSc., MBA, kterého do funkce nominoval Svaz průmyslu a dopravy ČR.