Tiskové konference

1. 4. 201918:16

Tisková konference po jednání vlády, 1. dubna 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dámy a pánové, dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám pana premiéra Andreje Babiše, pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Jako prvního bych poprosila o slovo pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Nejdůležitějším bodem dnešní vlády byl návrh zákona, kterým se mění zákon 155 o důchodovém pojištění. Tam došlo k dohodě už na minulé koaliční radě, kde navyšujeme o dalších 900 korun, jak jsme se na tom domluvili. Směřujeme k plnění našeho slibu, že v roce 2021 bude průměrný důchod 15 000 korun. Navýšení spočívá v tom, že podle pravidel by se mělo navyšovat podle vzorce a podle parametrů, které budou známé až koncem srpna. To znamená, že základ se nemění a budeme čekat na to číslo koncem srpna. Dnes je to asi 720 korun a ten dopočet do 900 korun bude navýšen pro všechny stejně. V praxi to znamená, že navýšení pro všechny bude v řádu 420 až 450 korun měsíčně v průměru podle toho, jak dopadne ten parametr. Na tom jsme se domluvili. Celkově je to navýšení o 33 miliard, takže je to znovu nejdůležitější položka našeho rozpočtu.

Dále co jsme projednávali, bylo jednání Výboru pro Evropskou unii. Tam byl bod Koncepce přípravy Čechů na výběrová řízení do institucí Evropské unie na roky 2020 až 2022. Konstatovali jsme, že stále máme málo zástupců ve strukturách Evropské unie a samozřejmě chceme tento počet navýšit.

Dále byla pro informaci zpráva ze zasedání Evropské rady 21. a 22. března. To bylo hlavně o brexitu, Jak je všeobecně známo, čeká se mimořádná Rada 10. dubna, kde rozhodneme, co dál na základě toho, co se ještě ve velké Británii stane, protože tam samozřejmě ta hlasování nemají konce a myslím, že sami nevědí, jak to dopadne. Můj názor je, že směřujeme k předčasným volbám a snad i k novému referendu, a pokud by to dobře dopadlo, snad by tam i zůstali a podle mého názoru z našeho hlediska by to bylo dobré.

Znovu jsme projednávali materiál ohledně indikativního výhledu na požadavky na státní rozpočet z hlediska našeho výkonu předsednictví Radě Evropské unie. Už minule vznikly nějaké fámy. Já jen konstatuji, že předsednictví v roce 2009 nás stálo 3,5 miliardy korun, že to bylo velice netransparentní a že my samozřejmě chceme šetřit. Jsem přesvědčen, že můžeme zvládnout předsednictví se ctí za podstatně nižších nákladů. Tak za mě ty hlavní body.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak teď bych chtěla předat slovo panu Kněžínkovi.

Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti: Děkuji. Já jen ve stručnosti bych poinformoval o některých dalších legislativních bodech, které dnes vláda projednávala. Na můj návrh dnes vláda schválila novelu trestního zákoníku, což je návrh, který by měl zvýšit podíl ukládaných peněžitých trestů za trestné činy. U nás se dnes ukládá zhruba patnáct procent těchto trestů, ale v jiných státech, třeba ve Francii je to třicet procent, v Německu dokonce osmdesát. Samozřejmě větší podíl těchto trestů znamená méně lidí ve věznicích a to je právě to, co si od tohoto návrhu slibujeme.

Dále dnes vláda projednala novelu nařízení vlády, kterou přinesl pan ministr obrany, o seznamu specializací vojáků a stanovení stabilizačního příspěvku, kde byl tedy stabilizační příspěvek navýšen u příslušníků Hradní stráže a u výsadkářů, a to na jedenáct, respektive deset tisíc korun.

Současně byly dnes projednávány dva poslanecké návrhy. Jeden z nich poslanců Langšádlové, Feriho, Kalouska a dalších na novelu zákona o elektronických komunikacích. Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko z toho důvodu, že stejnou věc už řeší vládním návrhem a tady jde konkrétně jn o to, do kdy bude možné odstoupit od smlouvy o telekomunikačním provozu.

Zároveň poslední z poslaneckých návrhů byl potom návrh poslanců Černochové, Fialy, Stanjury a dalších na novelu zákona o zajišťování obrany České republiky, kdy tato skupina poslanců navrhovala, aby vláda vždy povinně vynakládala dvě procenta HDP na obranu. Jakkoli vláda vnímá ten závazek, který máme vůči organizaci severoatlantické smlouvy, tak je potřeba říci, že takto striktně nastavená úprava, kterou by pak nebyla vázána Poslanecká sněmovna při schvalování státního rozpočtu, prostě postrádá veškerý smysl. Proto jsme zaujali nesouhlasné stanovisko.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a slovo má paní ministryně Maláčová.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Děkuji. Já ještě jednou k tomu schválení bodu k navýšení nebo valorizaci důchodů. Mám velikou radost, že se to dnes zprocesovalo, protože už to opravdu časově hořelo. Ten paragraf je technicky napsán tak, protože jak uvedl pan premiér, ta přesná čísla budeme znát v pozdním létě tohoto roku, takže pevná částka, o kterou budou důchody valorizovány, se pohybuje mezi 180 až 200 korunami, takže je tam napsán cíl 900 korun a podle toho, jak budeme znát ta čísla v rámci běžné valorizace, tak ta pevná částka bude stanovena v nařízení vlády, které musí vláda schválit do konce měsíce září.

Pokud tato novela projde a důchody budou schváleny a důchody budou schváleny o 900 korun, což předpokládáme, tak víte, že dnes je průměrný důchod 13 300 korun, tím pádem by se výše průměrného důchodu zase pravděpodobně zvýšila od 1. ledna příštího roku na 14 200 korun. Takže to je velmi dobrá zpráva a já pevně doufám, že projednávání ve sněmovně půjde velmi svižně, protože tuto novelu zákona musíme mít projednanou do konce srpna tohoto roku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ano, pan premiér ještě…

Andrej Babiš, předseda vlády: Já jsem zapomněl na jeden důležitý bod, a to je, že v souvislosti s dnešní zprávou NKÚ se vláda zásadně ohradila vůči výrokům NKÚ. Jsme přesvědčeni o tom, že NKÚ má kontrolovat stát v souladu se zákony naší země, jestli postupujeme podle zákonů, a to je jeho role. My spadáme pod politickou kontrolu Parlamentu a vzhledem k tomu, že pan předseda NKÚ dělá opakovaně politiku, která mu nepřísluší, tak vláda se zásadně ohrazuje proti jeho výrokům, které my zásadně odmítáme, protože právě dnes byl 22. ročník digitální konference v Hradci Králové, kde poprvé za ta léta bylo konstatováno, že vláda za rok udělala velký kus práce.

Přijali jsme zákon o digitálním Česku, přijali jsme ve sněmovně společně s ostatními stranami a hnutími zákon, který dává každému našemu občanovi právo na digitální informaci, to znamená právo na to, aby mu stát do pěti let de facto poskytl veškeré služby v digitální formě. Proto my zásadně nesouhlasíme. Je to opakovaně. Pan předseda NKÚ dělá opakovaně politiku. Přitom sám se nechová hospodárně, když si staví takovou budovu za, nevím kolik, za šest set milionů. Bohužel my jako vláda neschvalujeme rozpočet NKÚ. Pokud bychom ho schvalovali, tak bychom to určitě nedopustili. Takže proto jsme to dnes na vládě probrali a určitě se i písemně obrátíme na pana předsedu NKÚ, aby nedělal politiku a aby se choval v rámci kompetence jeho úřadu.