Tiskové konference

26. 4. 201912:43

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 26. dubna 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vítám zde pana předsedu Rady a vlády Andreje Babiše, prvního místopředsedu Rady pana Petra Dvořáka, místopředsedu Rady docenta Karla Havlíčka a místopředsedu Rady pana Pavla Barana. Jako prvního poprosím o slovo pana premiéra a předsedu Rady.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, velice stručně: Hlavními tématy zasedání Rady byl nové schválený návrh programu výzkumu, vývoje a inovací, známý program The Country for the Future, Česká republika – země pro budoucnost, a dále implementace inovační strategie České republiky 2019–2030 a návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace 2020 až 2022 s výhledem do roku 2026.

Co je velice důležité a jak už jste o tom možná slyšeli: V rámci obměny vlády navrhuji dva nové místopředsedy. Jednak je to paní Schillerová jako místopředseda vlády pro ekonomiku a finance, a hlavně pan docent Havlíček jako místopředseda vlády pro hospodářství. My skutečně musíme se zásadně zabývat strukturou našeho hospodářství a pojmenovat ty skutečnosti – závislost na jednotlivých oborech, a hlavně řešit jeden z hlavních problémů jak nedostatek pracovní síly. A na to navazuje věda a výzkum a samozřejmě naše snaha získat centrum excelence pro umělou inteligenci, která by perspektivně měla řešit problém nedostatku pracovní síly. Robotizace, průmysl 4.0 a to, aby zaměstnanci měli lepší pracovní podmínky, a hlavně aby nám nechyběli.

My jsme dnes jmenovali člena mezinárodního poradního orgánu vlády, a to profesora Kiana Lee Tana. Je to profesor informatiky na School of Computing, národní univerzitě v Singapuru. Získal titul PhD. v oblasti informatiky, publikoval přes 300 výkumných článků a je to skutečně velká kapacita. Je to konkrétní výsledek naší návštěvy s panem Havlíčkem v Singapuru, kde nám premiér slíbil, že nám do mezinárodní rady bude jmenovat skutečně významné kapacity. Stejně čekáme nominaci z Indie a z dalších zemí.

Takže za mě všechno. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace: Dobrý den. Dnes jsme diskutovali další kroky v rámci inovační strategie a součástí následného jednání rady vlády bylo schválení naprosto klíčového programu inovační strategie, který se bude doslova jmenovat The Country fot the Future. Jedná se o program účelové podpory operovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podotýkám, že se nejedná o peníze navíc, ale o peníze ze stávajícího rozpočtu, které se nám podařilo vyšetřit. Nicméně pokud se tento program rozjede, do budoucna předpokládáme, že v něm bude alokováno šest miliard korun v rámci zdrojů, které jdou přes RVVI, to je ze státního rozpočtu, a to až do roku 2027. Celkový objem, včetně těch, které do toho vnesou i privátní subjekty nebo další organizace, je devět miliard korun. Čili devět miliard korun celkem, šest miliard korun z toho peníze rozpočtové do roku 2027.

Čeho se týká? Týká se těch priorit, které jsme v rámci inovační strategie představili. To znamená za prvé start-upy. Budujeme zde systém pro podporu začínajících firem, inkubátorů tak, aby tam firmy měly v jednotlivých regionech a městech možnost, šanci se inkubovat, možnost, šanci růst, možnost, šanci, aby se do nich dále vstupovalo kapitálem atd., na což budou navázány následně programy českomoravské záruční a rozvojové banky.

Druhá oblast tohoto programu je zaměřena na projekty, které jsou vývojového charakteru těsně předtím, než se pustí do vlastní komercializace, a jsou spojeny s digitální ekonomikou. Čili všechny projekty, které navazují na strategii digitální, tzv. strategii Digitální Česko. Takže vidíte, že v té inovační strategii se potkávají všechny akční plány a strategie v rámci České republiky.

Třetí oblastí je oblast podpory zejména menších firem v oblasti zavádění inovativních produktů už do praxe.

Druhým bodem, který jsme projednali, nebo respektive který byl pochopitelně klíčovou součástí dnešní Rady, byl návrh státního rozpočtu. Zde jen upřesním některá čísla, a to potvrzení, že pro příští rok alokujeme 36,97 miliardy korun, zaokrouhleně 37 miliard korun. Je to vůči roku 2015, čili v pěti letech, nárůst o deset miliard korun. Na rok 2020 a 2021 je to ještě více – je to 37,5 miliardy korun, respektive 37,47, a na rok 2022, a to je změna, se nám podařilo získat ještě větší zdroj, než jsme předpokládali, a posunuli jsme se od minulé Rady z 37,5 na 38 miliard korun. Takže ještě jednou: 37, 37,5 a 38 miliard mezi roky 2020 až 2022.

To si troufám tvrdit, že jsou asi nejdůležitější kroky, které se týkají dnešního zasedání. Součástí inovační strategie je ještě debyrokratizace a tady bych poprosil pana kolegu Barana, který by k tomu řekl svůj názor.

Pavel Baran, místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace: Dobrý den. Velmi stručně. Jdeme tím směrem, aby v rámci inovační strategie ty návrhy nezůstali pouze takzvaně na papíře. Jedním z klíčových problémů v oblasti vědy je problém velké administrativní zátěže a byrokratizace a v rámci příslušného pilíře strategie ve spolupráci s panem náměstkem Dolečkem jdeme cestou identifikace základních problémů. A nejen jejich identifikace, ale v rámci skupiny, která k tomu vznikla, i přípravy odpovídajících návrhů, z nichž by se generovala změna jak v oblasti legislativy, tak i podzákonných norem, zejména v souvislosti s přípravou nového zákona 130 o podpoře vědy a výzkumu. A samozřejmě i v rozpočtové oblasti a tady bych rád podpořil, co tu zaznělo od pana docenta Havlíčka v rámci řekněme vyvážení poměru účelové institucionální podpory, kde pochopitelně ta účelová podpora s sebou většinou generuje více administrativní a byrokratické zátěže.

Tak tolik k této subkapitole v rámci inovační strategie, která ale představuje úplně konkrétní kroky, jak stávající situaci změnit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji panu Baranovi a slovo má pan profesor Petr Dvořák.

Petr Dvořák, první místopředseda Rady vlády pro vývoj, výzkum a inovace: Dvě rychlé informace z mé oblasti hodnocení výzkumu, obě záležitosti prošly Radou a byly schváleny. První je, že díky intenzivní práci se nám podaří urychlit metodiku hodnocení výzkumu pro vysoké školy, takže bude do konce června, na posledním červnovém zasedání Rady předložena už ve velké míře detailů. Samozřejmě, schválení vládou je v původním termínu 31. září, ale my to chceme urychlit o tři měsíce v podstatě proto, aby ten vysokoškolský systém měl prázdniny na to, aby o tom mohl přemýšlet. Tam to trvá vždy trochu déle.

Druhá informace je, že jsme se rozhodli představit naši metodiku hodnocení výzkumu v zahraničí a podrobit ji zahraniční kritice. Začneme s tím hned za měsíc a tři dny na zasedání Mezinárodní rady při RVVI, kde ta metodika bude prezentována a mezinárodní rada bude žádána o zpětnou vazbu a jakoby pečeť kvality. Předpokládám, že ne nekvality. Všechno.