Tiskové konference

8. 5. 201918:48

Tisková konference po jednání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, 8. května 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskovém prohlášení po jednání delegací předsedy vlády České republiky pana Andreje Babiše a předsedy Evropské rady pana Donalda Tuska. Dovolte mi, abych požádala o úvodní prohlášení pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Myslím si, že je to pro nás velice významné a symbolické, že právě den před zahájením neformálního summitu Evropské rady v rumunském Sibiu nás navštívil předseda Evropské rady. Myslím, že to jen potvrzuje, že Česká republika má významné místo v rámci Evropské rady a že naše názory jsou vnímány.

My jsme si s panem předsedou vyměnili velice detailně názory na budoucnost Evropské unie, samozřejmě na evropské volby, které budou za pár týdnů a které mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucnost Evropské unie z titulu personálního obsazení Evropské komise a předsedy Evropské rady.

Česká republika má jasnou představu, na co by se měla Evropská unie zaměřit. Samozřejmě, je to schengenský prostor, je to bezpečnost Evropy, je to vnitřní trh, je to energetický trh, kde je potřeba skutečně vnímat ta specifika. Jsou to spolupráce mezi Evropskou radou a Evropskou komisí, migrace a také jsme se bavili o tak populární dvojí kvalitě potravin. Teď je to velké téma v České republice před volbami.

Myslím, že ten summit bude velice důležitý. Budeme mluvit o nové strategické agendě, o prioritách EU na příštích pět let. Evropská rada je bude schvalovat v červnu. I když to není, řekněme, úplně strategické, ale aspoň z mého pohledu bývalého ministra financí je to nejdůležitější, s čím stále bojujeme je, abychom měli podstatně větší vliv, abychom hlavně my rozhodli o tom, na co budou použity peníze, které dostáváme z Evropy. My stále bohatneme, máme lepší výsledky v žebříčcích a těch peněz na období 2021–2027dostaneme méně. Bojujeme s tím, že nám chybí peníze na investice, ale na druhou stranu dostáváme stále peníze na měkké programy, které potom v průběhu období nejsme úplně schopni vyčerpat a dělá nám to problémy.

Ale o tom nebude debata v Sibiu, ta bude až v červnu, ale považuji za důležité, abych o tom mluvil. Takže já jsem rád, že si pan předseda našel čas a navštívil Prahu před tak důležitým setkáním v Sibiu a děkuji za tu možnost, že jsme si tu mohli vyměnit názory na budoucnost Evropské unie.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Slovo má pan Tusk.

Donald Tusk, předseda Evropské rady: Dobré ráno. Děkuji vám, pane premiére, za vaše přivítání a za naše setkání před summitem v Sibiu, kde budeme projednávat priority a výzvy, na které se Evropská unie bude v nadcházejícím období soustředit. Jsem zpátky v Praze velice rád, je jako vždy moc krásná. Asi jsem ti to, Andreji, nikdy neřekl, ale byli jsme v Praze se ženou před čtyřiceti lety na svatební cestě. Strávili jsme dva bláznivé týdny kempováním na Strahově.

Návštěva České republiky v Den vítězství je pro mě symbolická a emocionální jako pro Poláka i jako pro Evropana. To platí také pro návštěvu při příležitosti patnáctého výročí rozšíření Evropské unie. Nemohu nevzpomínat na cestu, kterou jsme všichni prošli, a nezamyslet se nad budoucností. Čeští myslitelé a občanské či morální autority vždy byli zdrojem inspirace pro nás v Polsku i pro celou Evropu.

Když Milan Kundera napsal svůj významný politický esej Únos západu, jeden z nejvlivnějších a nejpronikavějších textů o střední Evropě, dotkl se svědomí čtenářů na obou stranách tehdy rozdělené Evropy. A když váš prezident a můj velmi dobrý kolega Václav Havel řekl, že v Evropě jsou svoboda a odpovědnost dvě strany jedné mince, přesně vystihl, co znamená být Evropanem.

Připomeňme si a ctěme tyto vizionářské hlasy, které čerpaly z nejlepších evropských tradic a také je dál dotvářely. Češi vždy zavrhovali neautentičnost a odmítali slepě následovat doktríny a dogmata. Vždy se vyznačovali schopností jistého sebeodstupu s moudrým smyslem pro humor a zdravou dávkou skepticismu. Chtěl bych vám říci: Neměňte se!

Takový přístup je snad nejlepší odpovědí na populismus a radikalismus, které se v Evropě začínají šířit. Zejména, když se tento přístup spojí s mottem vaší prezidentské standarty: Pravda vítězí!

Letos slavíte třicáté výročí sametové revoluce. Československo roku 1989 dalo světu lekci o rozvážném, odhodlaném a mírumilovném proevropském převratu. Byl mimo jiné inspirován odkazem Tomáše Gariggua Masaryka a jeho proevropského a humanistického smýšlení, které lpělo na ideji spojené Evropy, v níž si budou všechny národy rovny.

Sametová revoluce také stavěla na odkazu Charty 77, u jejíhož vzniku stál pocit spoluodpovědnosti, víra ve směs občanské angažovanosti a vůle k ní i společná potřeba hledat její nový a účinnější výraz. Tato slova si pamatuji velice dobře, protože Charta 77 byla jednou z prvních samizdatových publikací v Polsku, které jsem jako student ilegálně roznášel.

Ještě jednou ocituji Václava Havla, jehož slova si s sebou zítra vezmu do Sibiu. Napsal o Evropě: Jediné, co může být jejím smysluplným úkolem v budoucím století, je být co nejlépe sama sebou. To znamená vzkřísit a promítat do svého života své vlastní nejlepší duchovní tradice, a tím se tvořivě spolupodílet na tvorbě nového způsobu světového žití.

A na závěr bych rád vzpomenul svého milovaného Bohumila Hrabala. Řekl, že nejdůležitější je psát život. Pišme tedy spolu život v Evropě. Vím, že jsem užil mnoho citátů, ale vždy raději opakuji myšlenky těch, kteří jsou moudřejší, než jsem já sám.

Děkuji vám.