Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

22. 8. 20198:00

Materiály a podklady ze Semináře pro žadatele o dotace ÚV ČR v oblasti lidských práv pro rok 2020

Ve dnech 20. a 21. srpna 2019 proběhl v Lichtenštejnském paláci seminář pro žadatele o dotace v dotačních programech Úřadu vlády ČR v oblasti lidských práv.

Zveřejňujeme podklady z dopolední a odpolední části semináře.  

Dopolední program byl koncipován obecně pro všechny účastníky. Úvodní prezentace se zaměřila na základní informace a hlavní změny v poskytování dotací pro rok 2020. Dále pak byla Oddělením kontroly představena pravidla pro čerpání dotací a informace o častých chybách příjemců dotací. 

Odpolední části semináře pak už byly samostatně zaměřené vždy přímo k jednotlivým dotačním programům  - Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených.