Tiskové zprávy

26. 8. 201917:04

Výsledky jednání vlády 26. srpna 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Schválení kandidatury na člena Evropské komise
čj. 761/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový základ, ve znění pozdějších předpisů, a další související změny
čj. 722/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 346/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 724/19
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 497/19
Předkládají: ministr dopravy, ministryně práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
čj. 694/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku
čj. 691/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 689/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 554)
čj. 748/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

12. Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 557)
čj. 749/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

13. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 560)
čj. 750/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

16. Aktualizace Koncepce jednotné prezentace České republiky
čj. 665/19
Předkládají: ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020
čj. 736/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

52. Návrh na jmenování předsedy Národní sportovní agentury
čj. 777/19
Předkládá: Úřad vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila

53. Poskytování dotací na programy protidrogové politiky a priority a oblasti dotačního titulu Protidrogová politika na r. 2020
čj. 771
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

54. Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice
čj. 778/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

55. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky v Polské republice v rámci mezivládních konzultací dne 28. srpna 2019
čj. 765/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
čj. 596/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 681/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2022
čj. 611/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Pokračování humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2020–2021
čj. 744/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Změna usnesení vlády ze dne 29. dubna 2019 č. 301, k informaci o financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnících funkci nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019
čj. 754/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. září 2019
čj. 746/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Akční plán boje proti terorismu 2019–2020
čj. 717/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2018
čj. 680/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2018 (ve srovnání s rokem 2017)
čj. 699/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru ze Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2019
čj. 757/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2019
čj. 758/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice
čj. 742/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2019, tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 682/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2018
čj. 683/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Posunutí termínu úkolu č. II plynoucího z usnesení vlády České republiky č. 574 ze dne 21. srpna 2017 a zrušení usnesení vlády č. 718 ze dne 11. října 2017
čj. 650/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchod
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

29. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2019 kapitoly 348 - Český báňský úřad
čj. 728/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu

30. Jmenování soudců
čj. 669/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2019
čj. 716/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2018
čj. 718/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2018
čj. 685/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Financování silniční akce II/101 Úvaly - Říčany
čj. 676/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Informace o zřízení zastupitelského úřadu České republiky v Singapuru a návrh jeho finančního zabezpečení
čj. 752/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
čj. 738/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2019
čj. 737/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

38. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
čj. 723/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

39. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany
čj. 690/19
Předkládají: ministr obrany a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

40. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
čj. 751/19
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Návrh na obeslání 23. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Ruská federace, Petrohrad, 09.-13.9.2019)
čj. 735/19
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

42. Návrh na obeslání 63. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 16. 9. – 20. 9. 2019 ve Vídni
čj. 696/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Návrh na obeslání 25. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
čj. 760/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Návrh na obeslání mimořádného Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unie   
čj. 727/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45. Návrh na obeslání 40. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Montreal, 24. 9. – 4. 10. 2019
čj. 753/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Slovenské republice dne 29. srpna 2019
čj. 755/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

47. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Helsinkách ve dnech 29. – 30. srpna 2019
čj. 720/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

48. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ve Švédsku dne 9. září 2019
čj. 731/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

49. Zpráva o pracovní cestě ministra zahraničních věcí do Afghánistánu ve dnech 24. - 26. července 2019čj. 755/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

50. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Nizozemského království Stefa Bloka v České republice dne 26. srpna 2019
čj. 732/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

51. Pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Irska Simona Coveneyho v České republice dne 27. srpna 2019
čj. 730/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2019)
čj. 725/19
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva o inflaci III/2019
čj. 743/19
Předkládá: guvernér České národní banky

3. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2019
čj. 693/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Zpráva o uskutečněných krocích v plnění „Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025“ v roce 2018
čj. 701/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5. Zřízení zastupitelského úřadu České republiky v Kinshase
čj. 678/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Informace o zrušení Velvyslanectví České republiky v Libyjském státě
čj. 734/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnostní kategorie Bell 412“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 739/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra