Aktuality

12. 9. 20198:52

Vyhlášení soutěže Úřad na cestě k rovnosti

Ministerstvo vnitra České republiky a Institut pro veřejnou správu Praha ve spolupráci s Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky vyhlašují soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu prosíme o vyplnění dotazníku, a to do 30. září 2019. Dotazníky jsou dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-na-ceste-k-rovnosti.aspx

Hodnotící komise v průběhu října 2019 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku 2019 prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne dne 20. listopadu 2019 na konferenci Úřad na cestě k rovnosti, která se uskuteční v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze na Kampě.

Účast na konferenci je bezplatná. Registrace je možná do 31. října 2019 na e-mailové adrese: a.ulo@institutpraha.cz.