Aktuality

20. 9. 201912:07

Hlasování o znění Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2018

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny usnesením č. 7/2019 ze dne 6. září 2019 schválila znění Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2018, která bude následně postoupena ke schválení vládě ČR.

Hlasování o znění Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2018 bylo vyhlášeno předsedou Rady dne 22.08.2019. Spolu s informacemi o způsobu a termínu hlasování obdrželi členky a členové Rady také návrh znění Zprávy o stavu romské menšiny v ČR za rok 2018 včetně souvisejících příloh.