Aktuality

18. 10. 201911:54

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018

Dne 14. října 2019 schválila vláda usnesením vlády č. 738 Zprávu o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018 a zároveň vzala na vědomí Informaci o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2018 a Informaci o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2018.

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018 (dále jen „Zpráva“) je předkládána na základě usnesení vlády č. 539 ze dne 22. srpna 2018 ke Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2017. Součástí Zprávy je „Informace o naplňování Strategie romské integrace do roku 2020 v roce 2018“ a „Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2018“.

Zpráva je zpracována na základě podkladů, které poskytly jednotlivé rezorty státní správy a především krajské úřady, potažmo krajští koordinátoři pro romské záležitosti. Všechny krajské úřady, včetně magistrátu hl. m Prahy, každoročně zpracovávají Zprávu o stavu romské menšiny v kraji, a to na základě osnovy ke Zprávě o stavu romské menšiny, kterou připravuje Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Úřadu vlády ČR. Zpráva je zároveň doplněna reflexemi účastníků projektu „Aktivizace a zmocňování romských aktérů prostřednictvím Národní romské platformy II a III“, které Úřad vlády ČR v roce 2018 realizoval, a reflexemi občanských členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jednotlivé části textu jsou navíc doplněny zahraničními výzkumy, statistikami a publikacemi, které byly v roce 2018 publikovány.