Aktuality

23. 10. 201911:46

Zápis a prezentace ze setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců a terénních pracovníků se členy Rady vlády pro záležitos

Ve dnech  8. a 9. se konalo tradiční setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, romských poradců a terénních pracovníků se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Letošní setkání se konalo v Hotelu LIONS v Nesuchyni. Během seminářů a workshopů zazněly prezentace na nejrůznější témata. První den zazněly prezentace na témata „Metodika pro posouzení rozsahu sociálního vyloučení v území“ a „Analýza segregace v ZŠ z pohledu sociálního vyloučení“ a na závěr prvního dne proběhla diskuse mezi krajskými koordinátory pro romské záležitosti terénními pracovníky a romskými poradci s členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, včetně představení činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Druhý den proběhly paralelní workshopy pro terénní pracovníky a Krajské koordinátory pro romské záležitosti, na kterých se řešily aktuální otázky a problémy a na závěr se uskutečnila prezentace na téma „Rovnost žen a mužů v ČR.“